5 de des. 2008

Al voltant d'un atemptat / Alrededor de un atentado

ETA assassina un empresari
Ignacio Uría, un empresari basc hi ha estat assassinat per ETA en un carrer d'Azpeitia. La raó al·legada per ETA per cometre l'assassinat és que l'empresa que aquest home dirigia participa en la construcció de l'AVE entre Euskadi i Madrid.
ETA asesina un empresario
Ignacio Uría, un empresario vasco ha sido asesinado por ETA en una calle de Azpeitia. La razón alegada por ETA por cometer el asesinato es que la empresa que este hombre dirigía participa en la construcción del AVE entre Euskadi y Madrid.
Azpeitia
L'alcalde i cinc regidors - tots d'ANB - de l'Ajuntament d'Azpeitia han votat en contra de la moció que condemna l'atemptat presentada pels altres partits. Aquest fet ha estat motiu per a què Eusko Alkartasuna hagi pres la decisió de deixar de donar suport a l'actual equip de govern de l'Ajuntament.
Azpeitia
El alcalde y cinco regidores - todos de ANV - del Ayuntamiento de Azpeitia han votado en contra de la moción que condena el atentado presentada por los otros encuentros. Este hecho ha estado motivo para el que Eusko Alkartasuna haya tomado la decisión de dejar de dar apoyo al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento.
Intervenció o moció de censura
Aquest atemptat i la negativa a condemnar-lo per part d'ANB ha fet que el PP i la CEOE demanin al govern que tots els ajuntaments en mans d'ANB siguin intervinguts - com va fer-se amb Marbella -. Seria un precedent molt perillós que un ajuntament pogués ser intervingut pel fet que el governi un determinat partit, ho trobo una mesura poc democràtica i perillosa. Una moció de censura si que seria un acte legítim i democràtic.
Intervención o moción de censura
Este atentado y la negativa a condenarlo por parte de ANV ha hecho que el PP y la CEOE pidan al gobierno que todos los ayuntamientos en manos de ANV sean intervenidos - como hizo con Marbella -. Sería un precedente muy peligroso que un ayuntamiento pudiese ser intervenido debido a que lo gobierna un determinado partido, lo encuentro una medida poco democrática y peligrosa. Una moción de censura si que sería un acto legítimo y democrático.
El (in)Mundo no té escrúpols
El (in)Mundo seguint la seva línia de groguisme i de sensacionalisme habituals no ha tingut una altra ocurrència que posar una foto d'Ignacio Uría - mort i estirat a terra després d'haver estat assassinat per ETA - a la primera plana. Disculpeu-me però crec que la foto no aporta res a la notícia excepte un sensacionalisme barat. No crec que a la família del difunt li fes gràcia l'exhibició morbosa del difunt en la primera plana d'un diari. Sabem que Pedrojota Ramírez no té els més mínims escrúpols ni ètica periodística. No veig quina necessitat hi havia a posar aquesta foto tret de la morbositat. A mi personalment no m'hauria fet cap gràcia veure un parent meu acabat d'assassinarexposat a la morbositat general per un diari sensacionalista com El (in)Mundo.
El (in)Mundo no tiene escrúpulos
El (in)Mundo siguiendo su línea de amarillismo y de sensacionalismo habituales no ha tenido otra ocurrència que poner una foto de Ignacio Uría - muerto y estirado en el suelo después de haber sido asesinato por ETA - en la primera plana. Disculpadme pero creo que la foto no aporta nada a la noticia excepto un sensacionalismo barato. No creo que a la familia del difunto le haya hecho gracia la exhibición morbosa del difunto en primera plana de un diario. Sabemos que Pedrojota Ramírez no tiene los más mínimos escrúpulos ni ética periodística. No veo qué necesidad había de poner esta foto salvo la morbosidad. A mí personalmente no me habría hecha ninguna gracia ver un familiar mío acabado de asesinar expuesto a la morbosidad general por un diario sensacionalista como El (in)Mundo.