7 de des. 2012

Almacelles, primera víctima de la reespanyolització toponímica

Almacelles, primera víctima de la reespanyolització toponímica 

El govern del Partit Popular presidit per l’incompetent i inepte Rajoy sembla decidit a passar a la història fent tot el mal que li sigui possible. Sembla que no només pensen espanyolitzar els nens catalans, segurament amb els adults ja creuen que no tenen cap possibilitat, però han decidit espanyolitzar la toponímia catalana. Josep Ibars, alcalde d’Almacelles, ha denunciat que el ministeri de Foment ha castellanitzat mig centenar de cartells en un tram de 20 quilòmetres de l’A-22. El municipi d’Almacelles apareix en aquests cartells com “Almacellas”. L’alcalde ha instat a Foment que posi els cartells amb el nom correcte i si no li fessin cas ha anunciat que presentarà un contenciós administratiu. Ibars creu que hi ha hagut mala intenció per part de Foment. 

Va ser advertit la setmana passada d’aquesta castellanització de la toponímia i estan esperant rebre els informes per demanar al Ministeri de Foment que restitueixi els cartells correctes. Si aquest canvi del nom del poble ha estat considerada un acte “infantil” de Foment que creu, l’alcalde, que intenta crispar els veïns de les comarques del Segrià i la Llitera: “És una polèmica totalment estèril que no té cap mena de sentit”. Però per Ibars ha estat la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso la que més l’ha sorprès perquè ha volgut justificar que s’ha canviat el nom a petició d’alguns veïns de la zona. 

El Regne d’Espanya està patint una gradual però molt ràpida regressió en tots els aspectes, un govern d’un Partit Popular amb majoria absoluta que està tornant-se cada dia més autoritari. 

Ha costat molt poder recuperar la toponímia en català del nostre país, poder inscriure’ns nosaltres amb el nostre nom en català als registres, el nostre dret a aprendre, o almenys els nostres fills, en català, poder viure en català al nostre país però podem perdre el dret a emprar la nostra llengua en tots els àmbits de la nostra societat si la deriva totalitària i ultraespanyolista del govern espanyol s’imposa, podríem tornar a veure com perdem les nostres institucions, i crec que ja no podem limitar-nos a queixar-nos davant de les agressions que està patint el nostre país o acabarem veient San Quirico del Vallés, San Baudilio de Llobregat, o qualsevol altre atropellament franquista a la nostra toponímia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacelles, primera víctima de la reespañolización toponímica 

El gobierno del Partido Popular presidido por el incompetente e inepto Rajoy parece decidido a pasar a la historia haciendo todo el daño que le sea posible. Parece que no sólo piensan españolizar los niños catalanes, seguramente con los adultos ya creen que no tienen ninguna posibilidad, pero han decidido españolizar la toponimia catalana. Josep Ibars, alcalde de Almacelles, denunció que el ministerio de Fomento ha castellanizado medio centenar de carteles en un tramo de 20 kilómetros de la A-22. El municipio de Almacelles aparece en estos carteles como "Almacellas". El alcalde instó a Fomento que ponga los carteles con el nombre correcto y si no le hicieran caso ha anunciado que presentará un contencioso administrativo. Ibars cree que ha habido mala intención por parte de Fomento. 

Fue advertido la semana pasada de esta castellanización de la toponimia y están esperando recibir los informes para pedir al Ministerio de Fomento que restituya los carteles correctos. Si este cambio del nombre del pueblo ha sido considerada un acto "infantil" de Fomento que cree, el alcalde, que intenta crispar los vecinos de las comarcas del Segrià y la Llitera: "Es una polémica totalmente estéril que no tiene ningún tipo de sentido ". Pero para Ibars ha sido la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso la que más le ha sorprendido porque ha querido justificar que se ha cambiado el nombre a petición de algunos vecinos de la zona. 

El Reino de España está sufriendo una gradual pero muy rápida regresión en todos los aspectos, un gobierno de un PP con mayoría absoluta que está volviéndose cada día más autoritario. 

Ha costado mucho poder recuperar la toponimia en catalán de nuestro país, poder inscribirnos nosotros con nuestro nombre en catalán los registros, nuestro derecho a aprender, o al menos nuestros hijos, en catalán, poder vivir en catalán en nuestro país pero podemos perder el derecho a usar nuestra lengua en todos los ámbitos de nuestra sociedad si la deriva totalitaria y ultraespañolista del gobierno español impone, podríamos volver a ver cómo perdemos nuestras instituciones, y creo que ya no podemos limitarnos a quejarnos ante las agresiones que está sufriendo nuestro país o acabaremos viendo San Quirico del Vallés, San Baudilio de Llobregat, o cualquier otro atropello franquista en nuestra toponimia.