16 d’oct. 2009

Més sobre consultes populars

Més sobre consultes populars

Seguim parlant de consultes populars

Els catalans de l'estranger també volen celebrar les consultes

Els catalans que viuen en l'estranger estan interessats en les consultes sobiranistes. S'estan organitzant per celebrar la consulta entre el catalans emigrats. Una cinquantena de representants dels Casals catalans d'Europa s'han reunit per acordar donar l'impuls a una consulta popular entre els catalans que viuen en l'estranger. Les consultes no es farien en els Casals per evitar traves legals. Tenen prevista la data del 25 d'abril de 2010, Dia Nacional de la Catalunya Exterior. Aquesta proposta podria estendres als Casals catalans de l'Amèrica del sud.

Un primer pas

Arenys de Munt va fer la primera passa, cada dia hi ha més municipis que s'uneixen a la llista dels que volen donar als seus ciutadans el dret a decidir si volen que el seu país es converteixi en un Estat. Ara s'hi afegeixen els catalans que viuen fora de Catalunya.

Jo vull votar

Ja no es tracta que alguns alcaldes no vulguin celebrar les consultes perquè no els agradi, no hi estiguin d'acord, els aparells dels seus partits no els deixin o alguns tinguin por que els puguin desallotjar per ordre governativa, els ciutadans tenen dret a decidir en quin país volen viure. Si a Madrid no els agrada que s'hi posin fulles.

Jo sóc partidari de la independència, estic disposat a córrer el risc que una majoria de ciutadans del meu país digui que NO, jo votaré SI, i acataré el resultat, que és més del que han fet altres que no van acatar allò que els catalans vam votar fa tres anys i escaig. No deuen tenir tan clar que surti NO quan fan mans i mànigues per impedir-ho. Jo vull poder tenir el dret a decidir el futur del meu país.

Enquesta als alcaldes sobre les consultes sobiranistes

El diari El Punt ha fet una enquesta a 235 alcaldes. La majoria dels alcaldes són partidaris de les consultes sobiranistes. Segons l'article 7 de cada 10 alcaldes són favorables a les consultes sobiranistes. El suport, però, és majoritari en les poblacions de menys de 50000 habitants. Els alcaldes de l'àrea metropolitana són els menys partidaris de donar suport a la celebració d'aquestes consultes. El 30% dels alcaldes del PSC es desmarquen de la posició oficial del partit contrària a les consultes i el 15% dels alcaldes de CiU són contraris a la posició oficial de CiU.

235 alcaldes enquestats:

161 són partidaris del SI

55 són partidaris del NO

10 són indiferents

-----

Más sobre consultas populares

Sigamos hablando de consultas populares

Los catalanes del extranjero también quieren celebrar las consultas

Los catalanes que viven en el extranjero están interesados en las consultas soberanistas. Se están organizando para celebrar la consulta entre el catalanes emigrados. Una cincuentena de representantes de los Casals catalanes de Europa se han reunido para acordar dar el impulso a una consulta popular entre los catalanes que viven en el extranjero. Las consultas no se harían en los Casals para evitar trabas legales. Tienen prevista la fecha del 25 de abril de 2010, Día Nacional de la Catalunya Exterior. Esta propuesta podría extenderse a los Casals catalanes del América del sur.

Un primer paso

Arenys de Munt dio el primer paso, cada día hay más municipios que se unen a la lista de los que quieren dar a sus ciudadanos el derecho a decidir si quieren que su país se convierta en un Estado. Ahora se añaden los catalanes que viven fuera de Catalunya.

Yo quiero votar

Ya no se trata que algunos alcaldes no quieran celebrar las consultas porque no los guste, no estén de acuerdo, los aparatos de sus aparatos no los dejen o algunos tengan miedo que los puedan desalojar por orden gubernativa, los ciudadanos tienen derecho a decidir en que país quieren vivir. Si en Madrid no les gusta que se pongan hojas.

Yo soy partidario de la independencia, estoy dispuesto a correr el riesgo que una mayoría de ciudadanos de mi país diga que NO, yo votaré SI, y acataré el resultado, que es más del que han hecho otros que no acataron aquello que los catalanes votamos hace tres años y pico. No deben tener tan claro que salga NO cuando hacen manos y mangas para impedirlo. Yo quiero poder tener el derecho a decidir el futuro de mi país.

Encuesta a los alcaldes sobre las consultas soberanistas

El diario El Punt ha hecho una encuesta a 235 alcaldes. La mayoría de los alcaldes son partidarios de las consultas soberanistas. Según el artículo 7 de cada 10 alcaldes son favorables a las consultas soberanistas. El apoyo, sin embargo, es mayoritario en las poblaciones de menos de 50000 habitantes. Los alcaldes del área metropolitana son los menos partidarios de dar apoyo a la celebración de estas consultas. El 30% de los alcaldes del PSC se desmarcan de la posición oficial del partido contraria a las consultas y el 15% de los alcaldes de CiU son contrarios a la posición oficial de CiU.

235 alcaldes encuestados:

161 son partidarios del SI

55 son partidarios del NO

10 son indiferentes