16 d’oct. 2009

Llengües i polítics

Llengües i polítics

La cimera entre el president del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero i el president dels Estats Units Barack Obama, al marge dels acords als que tots dos hagin arribat i els temes dels que hagin parlat ha servit a alguns torracollons per justificar les crítiques a Zapatero per no saber anglès. Deixem aquest tema en aquest punt, ara hi tornarem. Jo parlo, llegeixo i escric en català i en castellà, em defenso a anglès. Quants dels que em llegeixen parlen més d'una llengua amb fluidesa?. I dues?. I tres?. Més de tres?. La majoria de polítics amb prou feina parlen més d'una llengua, alguns fins i tot tenen dificultats amb l'única que coneixen. Tinc entés que l'expresident Jordi Pujol és una rara avis en aquest tema, vaig llegir que parlava de forma fluida a més de català i castellà, anglès, francès i alemany. Tornem a on ho havíem deixat. Fer del desconeixement de les llengües una excusa per atacar a un polític em sembla molt trist especialment si els que llencen l'atac tenen el mateix nivell de coneixement d'altres idiomes que l'atacat, i això ho dic tant pels opinadors i (de)formadors d'opinió com per altres polítics. Si s'exigeix als polítics que parlin llengües hi ha d'exigir a tots. Zapatero és lleonès, per tant la seva llengua és el castellà. Rajoy és gallec. Algú l'ha escoltat alguna vegada parlar en gallec. Mayor Oreja és basc. Va dir que ell no sabia parlar euskera perquè el seu avi els va prohibir parlar aquesta llengua. Molts que en aquests dies critiquen el desconeixement lingüístic de Zapatero donen suport a Rajoy, un que per no parlar no parla ni la llengua de la terra on va néixer.

Video: MAYOR OREJA DIU QUE EL SEU AVI VA PROHIBIR-LOS PARLAR EUSKERA (15 de maig de 2009)


Lenguas y políticos
La cumbre entre el presidente del gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero y el presidente de Estados Unidos Barack Obama, al margen de los acuerdos a los que ambos hayan llegado y los temas de los que hayan hablado ha servido a algunos gilipollas para justificar las críticas a Zapatero por no saber inglés. Dejemos este tema en este punto, ahora regresaremos. Yo hablo, leo y escribo en catalán y en castellano, me defiendo en inglés. ¿Cuantos de los que me leen hablan más de una lengua con fluídez?. ¿Y dos?. ¿Y tres?. ¿Más de tres?. La mayoría de políticos con bastante faena hablan más de una lengua, algunos incluso tienen dificultades con la única que conocen. Tengo entendido que el expresidente Jordi Pujol es una rara avis en este tema, leí que hablaba de forma fluida además de catalán y castellano, inglés, francés y alemán. Regresemos a donde lo habíamos dejado. Hacer del desconocimiento de las lenguas una excusa por atacar a un político me parece muy triste especialmente si los que lanzan el ataque tienen el mismo nivel de conocimiento de otros idiomas que el atacado, y eso lo digo tanto por los opinadores y (de)formadores de opinión como por otros políticos. Si se exige a los políticos que hablen lenguas hay que exigir a todos. Zapatero es leonés, por lo tanto su lengua es el castellano. Rajoy es gallego. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez hablar en gallego?. Mayor Oreja es vasco. Dijo que él no sabía hablar euskera porque su abuelo les prohibió hablar esta lengua. Muchos que en estos días critican el desconocimiento lingüístico de Zapatero dan apoyo a Rajoy, uno que por no hablar no habla ni la lengua de la tierra donde nació.