25 d’oct. 2009

L'impost maleït

L'impost maleït

Pagar impostos sempre és desagradable. Històricament sempre han sigut les rendes més baixes les que estaven obligades a pagar-los perquè hi havia classes socials que n'estaven exemptes. Actualment i en principi tothom té l'obligació de pagar impostos però el sistema afavoreix als que tenen les rendes més altes amb importants deduccions i mecanismes legals que fan que en relació a les seves rendes un treballador pagui molts més diners a l'Estat que no pas un milionari, que a més sempre troben la manera d'escaquejar-li diners al fisc, això el treballador no ho pot fer.

L'impost de successions és molt impopular no només pel que suposa haver de pagar unes quantitats molt altes pel fet d'heretar, també pel fet que a Catalunya és on tenim l'impost de successions més alt.

Esquerra proposa modificar l'impost de successions de manera que se'l puguin estalviar les rendes baixes i mitjanes que són el 85% del total. Segons Anna Simó les arques de la Generalitat ni ho notarien, La Generalitat deixaria d'ingressar 150 dels 900 milions que es recapten amb aquest impost.

El impuesto maldito

Pagar impuestos siempre es desagradable. Históricamente siempre han sido las rentas más bajas las que estaban obligadas a pagarlos porque había clases sociales que estaban exentas. Actualmente y en principio todo el mundo tiene la obligación de pagar impuestos pero el sistema favorece a los que tienen las rentas más altas con importantes deducciones y mecanismos legales que hacen que en relación a sus rentas un trabajador pague mucho más dinero al Estado que no un millonario, que además siempre encuentran la manera de escaquearle dinero al fisco, eso el trabajador no lo puede hacer.

El impuesto de sucesiones es muy impopular no solo por lo que supone tener que pagar unas cantidades muy altas por el hecho de heredar, también por el hecho de que a Catalunya es donde tenemos el impuesto de sucesiones más alto.

Esquerra propone modificar el impuesto de sucesiones de manera que se lo puedan ahorrar las rentas bajas y medias que son el 85% del total. Según Anna Simó las arcas de la Generalitat ni lo notarían, La Generalitat dejaría de ingresar 150 de los 900 millones que se recaudan con este impuesto.

1 comentari:

Patric ha dit...

Efectivament la gent sempre es queixa quan ha de pagar impostos. Teòricament, la gent que guanya més ha de pagar sempre més impostos, penso jo. La gent que guanya menys generalment està exempta i té moltes rebaixes per la quantitat de persones que depenen de la persona o de determinades despeses que ha de fer.

Tu et refereixes especialment a l'impost de successions que és molt impopular al vostre país, perquè vostès tenen moltes empreses de tipus familiar on aquest impost en particular els afecta bastant. Aquí també afecta aquest impost a les empreses familiars, perquè a vegades una empresa que té 10 camions ha de vendre un per pagar l'impost de successió el que fa que el patrimoni de l'empresa familiar disminueixi o desaparegui de vegades. Entenc que hi ha una legislació nova al respecte per afavorir les persones, i que vostès estan per que aquest impost sigui anul • lat a Catalunya.

A Xile se l'anomena Impost a l'herència, assignacions i donacions i varia des d'un 1% fins a 80 unitats tributàries anuals, 2,5% fins a 160 UTA; 5% fins a 320 UTA; 7.5% fins a 480 UTA; 10% fins a 640 UTA ; 15% fins a 800 uta; 20% fins 1200 UTA, les assignacions per causa de mort de cònjuge, fills, descendents estan exemptes fins a 50 UTA, les donacions a les mateixes persones estan exemptes fins a 5 UTA.

Hi ha moltes altres regles que tenen a veure amb aquest assumpte. Us indico aquestes xifres només com un exemple, com augmenta segons les quantitats.
No esmento l'impost a les societats