29 d’oct. 2009

Ortografia comercial

Ortografia comercial

Normalment les sabates porten dins una plantilla que pot ser dels més variats materials. Aquesta plantilla acostuma a patir un desgast i si el calçat és bo convé canviar aquestes plantilles per a poder seguir usant-ho. He comprat unes plantilles de goma. En el cartró que acompanya el producte hi havia per un costat una detallada llista de productes del mateix fabricant, En l'altre costat del cartró hi ha escrit “Espuma con tratamiento antibacterias”. Però és més avall quan trobem el següent text “Esta plantilla sin recortar corresponde ala talla 25-36 pie derecho y izqurta”.Ortografía comercial

Normalmente los zapatos llevan dentro una plantilla que puede ser de los más variados materiales. Esta plantilla acostumbra a sufrir un desgaste y si el calzado es bueno conviene cambiar estas plantillas para poder seguir usándolo. He comprado unas plantillas de goma. En el cartón que acompaña el producto había por un lado una detallada lista de productos del mismo fabricante, En el otro lado del cartón hay escrito “Espuma con tratamiento antibacterias”. Pero es más abajo cuando encontramos el siguiente texto “Esta plantilla sin recortar corresponde ala talla 25-36 pie derecho y izqurta”.