23 d’oct. 2009

Insten als Franco a obrir el Pazo de Meirás al públic

Insten als Franco a obrir el Pazo de Meirás al públic

Com un dictador aconsegueix un patrimoni

Els dictadors a més de matar i torturar gent tenen el costum de quedar-se amb coses que eren propietat d'altres persones o que algú els cedeix de grat i amb la clara intenció d'obtenir el favor del tirà, també n'hi ha que “cedeix” propietats per força.

Els “atracaments” de la “collares”

Coneguda és la història dels “atracaments” que Carmen “collares” Polo de Franco, esposa del petit dictador espanyol perpetrava en les joieries davant de l'estupefacció dels pobres joiers que es veien obligats a deixar-se “atracar” per a no ofendre al “Cabdill d'Espanya”. Els joiers van crear un fons comú per cobrir les despeses produïdes pels atracaments de la “collares”.

El pazo “regalat”

Al dictador li va ser “regalat” el pazo de Meirás, regalat pels franquistes gallecs i que es va pagar fent una subscripció popular obligatòria. Així qualsevol pot fer regals, pagant els altres. Si tan partidaris eren del dictador ja podien haver posat els quartos només els franquistes convençuts, sempre hi ha gent que és generosa pagant amb els diners dels altres. La casa va ser la residència d'estiu del dictador i de la seva família. A la mort d'aquest va passar a ser propietat de la vídua i després als fills d'aquest.

Be d'interés cultural, ús privat

La Xunta de Galícia va declarar el pazo de Meirás com a be de d'interès cultural, això obliga que el pazo s'obri al públic quatre dies al mes com a mínim. Però l'actual propietària, la filla del dictador no sembla gaire disposada al·legant que el lloc podria patir danys degut a l'emblemàtic passat del lloc. Carmen Franco Polo es nega a permetre l'accés de visitants. La Xunta ha advertit a la família Franco que els imposaran sancions si no compleixen la llei que l'obliga a obrir el Pazo.

Fet curiós

La llei en qüestió va ser aprovada pel govern gallec format per la coalició PSdeG i BNG, però ara a Galícia governa el PP. Sorprèn que el PP, un partit amb unes arrels tan franquistes en el si del qual hi ha fervorosos defensors del dictador sigui qui hi ha d'aplicar la llei que obliga a la família del dictador a obrir el pazo.

Vídeo: El Pazo de Meirás (Vieiros)

Vídeo: Franco parla sobre el Pazo de Meirás (Polònia - TV3 - Humor)

Instan a los Franco a abrir el Pazo de Meirás al público

Como un dictador logra un patrimonio

Los dictadores además de matar y torturar gente tienen la costumbre de quedarse con cosas que eran propiedad de otras personas o que alguien los cede de grato y con la clara intención de obtener el favor del tirano, también hay quien “cede” propiedades por fuerza.

Los “atracos” de la “collares”

Conocida es la historia de los “atracos” que Carmen “collares” Polo de Franco, esposa del pequeño dictador español perpetraba en las joyerías ante la estupefacción de los pobres joyeros que se veían obligados a dejarse “atracar” para no ofender al “Caudillo de España”. Los joyeros crearon un fondo común para cubrir los gastos producidos por los atracos de la “collares”.

El pazo “regalado”

Al dictador le fue “regalado” el pazo de Meirás, regalado por los franquistas gallegos y que se pagó haciendo una suscripción popular obligatoria. Así cualquiera puede hacer regalos, pagando los otros. Si tan partidarios eran del dictador ya podían haber puesto el dinero solo los franquistas convencidos, siempre hay gente que es generosa pagando con el dinero de los otros. La casa fue la residencia de verano del dictador y de su familia. A la muerte de éste pasó a ser propiedad de la viuda y después a los hijos de éste.

Bien de interès cultural, uso privado

La Xunta de Galicia declaró el pazo de Meirás como bien de de interés cultural, eso obliga que el pazo se abra al público cuatro días al mes como mínimo. Pero la actual propietaria, la hija del dictador no parece muy dispuesta alegando que el lugar podría sufrir daños debido al emblemático pasado del lugar. Carmen Franco Polo se niega a permitir el acceso de visitantes. La Xunta ha advertido a la familia Franco que les impondrán sanciones si no cumplen la ley que le obliga a abrir el Pazo.

Hecho curioso

La ley en cuestión fue aprobada por el gobierno gallego formato por la coalición PSdeG y BNG, pero ahora en Galicia gobierna el PP. Sorprende que el PP, un partido con unas raíces tan franquistas en el seno del que hay fervorosos defensores del dictador sea quien hay de aplicar la ley que obliga a la familia del dictador a abrir el pazo.

Pazo = Casa pairal = casa solariega gallega.

6 comentaris:

felix ha dit...

Ya esta bien¡¡ Que se devuelva al pueblo lo que es del pueblo. Había que echarlos a patadas. Pero que c... es esto, que sigan viviendo como reyes después de lo que hicieron. Me indigno. Un fuerte abrazo

Jaume C. i B. ha dit...

Felix: Esta familia sigue teniendo unos grandes privilegios, incluso las instituciones democráticas parecen temerles.

Jaume Pros ha dit...

La veritat és que en aquest article expliques un munt de coses que desconeixia. Gràcies!

Jaume C. i B. ha dit...

Jaume Pros: Hi havia coses que les sabia perquè eran un secret a veus, i sempre les havia escoltat a casa. D'altres les he llegit al diari.

Patric ha dit...

Em sembla bé el que diu la Xunta de Galícia, "declarar el Pazo de Meirás com a bé d'interès cultural, fet que obliga que el pazo s'obri al públic quatre dies al mes com a mínim; ells també pensen que hauria de ser diré patrimoni públic. ". Em sembla bé, però no se si això serà tan fàcil, si és que viuen persones allà que pensen que és la seva propietat privada.

Jaume C. i B. ha dit...

És complicat ja que la família del dictador creu que allò és propietat seva i no atenen a raons.