19 d’oct. 2009

Nebrera se'n va del PP abans que la facin fora

Nebrera se'n va del PP abans que la facin fora

Tot apunta que Montserrat Nebrera té les hores comptades dins del Partit Popular i que podria anunciar el dilluns 19 – avui – que se'n va. Se'n va abans que la facin fora. No només deixarà el partit, sinó també l'escó que ocupa en el Parlament de Catalunya. La seva intenció és presentar-se a les properes eleccions al Parlament de Catalunya dins d'una plataforma de nova creació d'ideologia lliberal i conservadora.

Per la boca mor el peix (polític)

En un partit on no s'admeten declaracions fora del que autoritza la direcció Nebrera havia fet declaracions públiques on qualificava el seu propi partir de “cortijo”. Crec recordar que va dir alguna cosa molt més gruixuda sobre el seu partit i els partits tradicionals però ara no recordo la paraula concreta. També va fer comentaris desafortunats sobre l'accent andalús de la que llavors era ministra de foment. Això últim no és que sigui una raó per fer fora algú d'un partit ja que aplicant la mateixa norma haurien pogut saltar del partit la major part de la direcció del PP i alguns dirigents menors. Qui vulgui saber a qui em refereixo que m'ho pregunti. El problema de Nebrera és que deia coses no autoritzades per la direcció.

Problemes amb la direcció del partit

Un altre problema de Nebrera és el seu enfrontament amb Alicia Sánchez Camacho que té totes les benediccions de la direcció del PP i que fa i diu allò que li manen. Deu el càrrec al president del Partit Popular, seria tonta si mossegués la ma que la va nomenar presidenta del PP a Catalunya. Per tant, Nebrera deixarà el PP i es presentarà a les eleccions en una nova plataforma política dins del mateix espectre ideològic del PP. I sembla que Sánchez Camacho no té pensat incloure a Nebrera en les llistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2010.

Massa partits barallant-se per a tan poc pastís electoral

El PP comença a tenir un problema gros. Fins ara havia de competir per l'electorat conservador amb CiU, mentre que el PP recollia els vots més espanyolistes, CiU se'n duia els vots catalanistes, tots dos dins de l'espectre ideològic conservador. Ara el PP pot trobar-se competint pels mateixos votants contra la plataforma de Nebrera, C's i potser UpyD, és a dir l'electorat espanyolista conservador i havent de recórrer a la xenofòbia per atreure votants que podrien votar a PxC.

Per tant, Nebrera només pot competir dins del sector conservador espanyolista, ja que el conservador catalanista és de CiU. Només pot atreure als ultres i als racistes com intenta fer el PP. I Nebrera des del seu - el que sigui - polític haurà de decidir si donar un toc de catalanisme a la seva nova formació i competir amb CiU, cosa que veig molt difícil venint del PP o barallar-se amb el PP, UPyD, C's i PxC per un electorat molt reduït i en el que la caspa abunda. Nebrera segueix les passes d'altra gent que ha sortit escopetejada de partits de primera línia convertint-se en ànimes que fan pena - no en ànimes en pena - de la política i que necessiten fer discursos incendiaris perquè algú sàpiga que encara existeixen.

Nebrera se va del PP antes de que la echen

Todo apunta que Montserrat Nebrera tiene las horas contadas dentro del Partido Popular y que podría anunciar el lunes 19 – hoy – que se va. Se va antes de que la echen. No solo dejará el partido, sino también el escaño que ocupa en el Parlament de Catalunya. Su intención es presentarse a las próximas elecciones al Parlament de Catalunya dentro de una plataforma de nueva creación de ideología liberal y conservadora.

Por la boca muere el pez (político)

En un partido donde no se admiten declaraciones fuera de lo que autoriza la dirección Nebrera había hecho declaraciones públicas donde calificaba su propio partir de “cortijo”. Creo acordar que dijo alguna cosa mucho más gruesa sobre su partido y los partidos tradicionales pero ahora no recuerdo la palabra concreta. También hizo comentarios desafortunados sobre el acento andaluz de la que entonces era ministra de fomento. Eso último no es que sea una razón para echar a alguien de un partido ya que aplicando la misma norma habrían podido saltar del partido la mayor parte de la dirección del PP y algunos dirigentes menores. Quien quiera saber a quien me refiero que me lo pregunte. El problema de Nebrera es que deia cosas no autorizadas por la dirección.

Problemas con la dirección del partido

Otro problema de Nebrera es su enfrentamiento con Alicia Sánchez Camacho que tiene todas las bendiciones de la dirección del PP y que hace y dice aquello que le mandan. Debe el cargo al presidente del Partido Popular, sería tonta si mordiese la mano que la nombró presidenta del PP en Catalunya. Por lo tanto, Nebrera dejará el PP y se presentará a las elecciones en una nueva plataforma política dentro del mismo espectro ideológico del PP. Y parece que Sánchez Camacho no ttenía pensado incluir a Nebrera en las listas para las elecciones al Parlament de Catalunya de el año 2010.

Demasiados partidos peleandose para tan poco pastel electoral

El PP empieza a tener un problema grande. Hasta ahora debía competir por el electorado conservador con CiU, mientras que el PP recogía los votos más españolistas, CiU se llevaba los votos catalanistas, ambos dentro del espectro ideológico conservador. Ahora el PP puede encontrarse competiendo por los mismos votantes contra la plataforma de Nebrera, C's y quizá UpyD, es decir el electorado españolista conservador y debiendo recurrir a la xenofobia por atraer votantes que podrían votar a PxC.

Por tanto, Nebrera solo puede competir dentro del sector conservador españolista, ya que el conservador catalanista es de CiU. Solo puede atraer a los ultras y a los racistas como intenta hacer el PP. Y Nebrera desde su - lo que sea - político deberá decidir si dar un toque de catalanismo a su nueva formación y competir con CiU, cosa que veo muy difícil viniendo del PP o pelearse con el PP, UPyD, C s y PxC por un electorado mucho reducido y en la que la caspa abunda. Nebrera sigue las pasos de otra gente que ha salido escopeteada de partidos de primera línea convirtiéndose en almas que dan pena - no en almas en pena - de la política y que necesitan hacer discursos incendiarios para que alguien sepa que aún existen.