17 d’oct. 2009

Funcionaris de l'Estat a Catalunya i la nostra llengua

Funcionaris de l'Estat a Catalunya i la nostra llengua

La Generalitat de Catalunya ha rebut en tres anys 45 queixes de ciutadans que no han pogut fer servir el català per culpa de funcionaris de l'Estat. La Plataforma per la llengua multiplica per sis aquesta xifra, han rebut unes 250 queixes i Omniu rep unes 40 per any. La Justícia i la Policia són qui més incompleix la normativa.

-Un home té les comptes embargades per Hisenda perquè es nega a pagar fins que no li enviin la declaració en català.

-Una parella va ser casada per un jutge de Pau fent la cerimònia en castellà malgrat que havien sol·licitat fer-la en català.

-Un funcionari no volia catalanitzar un nom.

-Ahir va arribar als jutjats el cas d'una dona peruana que va ser detinguda per parlar pel mòbil en català mentre feia cua per renovar el DNI del seu fill. Li tocava declarar al policia que la va detenir.

-Deu fer un parell d'anys que una metgessa va ser acomiadada per dirigir-se en català als seus pacients.

Sembla que no hem avançat tant en aquests 32 anys des de la recuperació de les nostres institucions - 34 anys des de la mort del dictador -, encara hem de suportar la prepotència de funcionaris espanyols que es creuen superiors a nosaltres.

Martí Gassull, portaveu de la Plataforma per la llengua: “El funcionari pot parlar en castellà, evidentment, però que si jo vaig parlant en català la persona m'ha de tractar amablement i m'ha d'entendre, i els casos que hi ha és a vegades, doncs, contestar malament, maltractaments, “no te entiendo”, coses d'aquestes, inclús “estamos en España”, i aquest és el problema que estem treballant perquè és un problema de fons”.

La Plataforma reclama la creació d'una oficina que ajudi a solucionar aquests casos.

El secretari de política lingüística Bernat Joan i el delegat del govern espanyol Joan Rangel hi han acordat fer cursets per funcionaris i policies que vinguin a treballar a Catalunya.

Bernat Joan: “La millor manera de rompre aquests prejudicis i de modelar-los d'un altra forma és per una banda la informació, tenir clar quin és l'entorn legal i posar a l'abast totes les eines per facilitar una incorporació social i lingüística fàcil.”

-----

Vídeo:
Declaracions de Joan Gasull i Bernat Joan

-----

Funcionarios del Estado en Catalunya y nuestra lengua

La Generalitat de Catalunya ha recibido en tres años 45 quejas de ciudadanos que no han podido usar el catalán por culpa de funcionarios del Estado. La Plataforma por la lengua multiplica por seis esta cifra, han recibido unas 250 quejas y Omniu recibe unas 40 por año. La Justicia y la Policía son quienes más incumplen la normativa.

-Un hombre tiene las cuentas embargadas por Hacienda porque se niega a pagar hasta que no le envíen la declaración en catalán.

-Una pareja fue casada por un juez de Paz haciendo la ceremonia en castellano a pesar de que habían solicitado hacerla en catalán.

-Un funcionario no quería catalanizar un nombre.

-Ayer llegó a los juzgados el caso de una mujer peruana que fue detenida por hablar por el móvil en catalán mientras hacía cola para renovar el DNI de su hijo. Le tocaba declarar al policía que la detuvo.

-Debe hacer un par de años que una mèdica fue despedida por dirigirse en catalán a sus pacientes.

Parece que no hemos avanzado tanto en estos 32 años desde la recuperación de nuestras instituciones - 34 años desde la muerte del dictador -, aún tenemos que soportar la prepotencia de funcionarios españoles que se creen superiores a nosotros.

Martí Gassull, portavoz de la Plataforma por la lengua: “El funcionario puede hablar en castellano, evidentemente, pero que si yo voy hablando en catalán la persona me tratar amablemente y me entender, y los casos que hay es a veces, pues, contestar mal, malos tratos, “no te entiendo”, cosas de estas, incluso “estamos en España”, y este es el problema que estamos trabajando porque es un problema de fondo”.

La Plataforma reclama la creación de una oficina que ayudé a solucionar estos casos.

El secretario de política lingüística Bernat Joan y el delegado del gobierno español Joan Rangel han acordado hacer cursillos por funcionarios y policías que vengan a trabajar a Catalunya.

Bernat Joan: “La mejor manera de romper estos prejuicios y de modelarlos de otra forma es por una banda la información, tener claro cuál es el entorno legal y poner al alcance todas las herramientas para facilitar una incorporación social y lingüística fácil.”

2 comentaris:

Patric ha dit...

Realment, és un problema el de vostès. Crec que és més fàcil llegir una llengua escrita i traduir-la, entendre el que està escrit, que entendre el que parlen o parlar.

Crec que és necessari que la gent que ocupa càrrecs públics entengui (una mica) la llengua del país on està, si és que parlen una altra llengua. Em sembla bona idea que es pensi que els funcionaris que parlen espanyol facin un petit curs de català per treballar a Catalunya, especialment si han de tractar amb la gent i respondre preguntes que els dirigeixin en català.

La creació d'una Oficina que solucioni aquests problemes em sembla excel lent.

Jaume C. i B. ha dit...

Patricia: Llegir un text escrit sempre és més fàcil d'entendre ja que la llengua parlada depén molts cops de la pronunciació. Això, és clar, sempre que no es tracti de funcionaris espanyols que a vegades sembla que ens enviin a Catalunya els més tontets.
Se'ls donen facilitats pagant-los cursets de català, però molts d'aquests funcionaris no tenen cap intenció d'integrar-se, tenen l'esperança estar poc temps a Catalunya i no fan l'esforç. Històricament a Catalunya han sigut enviats aquells funcionaris - especialment dels cossos policials - que eren problemàtics.