18 d’oct. 2009

Llei d'estrangeria

Llei d'estrangeria

Avui (per ahir) hi ha hagut una manifestació en contra de la llei d'estrangeria que ha redactat el govern espanyol. La nova llei preveu endurir les condicions per acollir-se al reagrupament familiar i allargar de 40 a 60 dies el període de detenció als centres d'internament.

Cristian Herrera, organitzador de la protesta: “El motiu de la protesta és que nosaltres estem en contra de qualsevol llei d'estrangeria perquè creiem que hi ha una llei per als éssers humans i que els immigrants no són un col·lectiu fora ni de la societat ni de les lleis. Haurien d'estar vaig inclosos en les lleis de tot el món. No cal una llei específica per als immigrants”

La immigració és un tema al voltant del qual hi ha molta demagògia i molta hipocresia. No han sigut rars els casos de polítics molt contraris a la immigració i amb un discurs més o menys xenòfob que tenien a casa una minyona estrangera sense papers a la que pagaven un sou de misèria i tractaven de forma humiliant.

Els governs endureixen les lleis contra la immigració, i creuen que redactant lleis més dures o construint barreres en les fronteres aturaran els immigrants.

L'Estat espanyol en la seva frontera amb el Marroc va anar construint una barrera cada cop més complexa en la que van morir alguns immigrants intentant travessar-la. Molts han mort intentant creuar l'Estret de Gibraltar en fràgils embarcacions anomenades pasteres. La vigilància constant en la zona va aconseguir que des d'aquella zona el trànsit es traslladés cap a l'Atlàntic. Embarcacions anomenades pasteres, navegaven des de la costa africana fins a les Canàries. No crec que sapiguem mai quants han mort fent aquesta travessa.

Aquells que aconsegueixen arribar a la Península poden acabar detinguts fins a 40 dies en espera que s'arreglin els papers per ser retornats, en cas que se superi aquest període són deixats en llibertat, ara el govern vol augmentar el temps fins a 60 dies, és a dir, les autoritats allarguen el temps que necessiten per tramitar la repatriació de l'immigrant i així allargar la seva incompetència en l'aplicació d'una llei de la que el mateix Estat s'ha dotat.

L'altre modificació fa referència a l'enduriment en les condicions per acceptar que un estranger pugui portar la seva família.

Certament els immigrants són persones i no és gaire digne que un cop se'ls ha utilitzat se'ls tracti com objectes dels quals ens en volem desfer. Si es vol aturar la immigració tinc els meus dubtes que expulsant-los al moment d'arribar a la platja o 60 dies després s'aconsegueixi aturar-los. Si venen és perquè alguna cosa els impulsa a arriscar la vida pujant en una fràgil barca. Potser la col·laboració internacional que ajudi a aquests països a sortir-se'n i a desenvolupar-se'n – a més de fer fora als sàtrapes que roben al seu país - pot servir per evitar que moltes persones decideixin jugar-se la vida per arribar a una Europa que va aprofitar-se de les seves colònies i que ara no vol saber-ne res de la gent d'allà.

-----

Ley de extranjería

Hoy (por ayer) ha habido una manifestación en contra de la ley de extranjería que ha redactado el gobierno español. La nueva ley prevé endurecer las condiciones para acogerse al reagrupamiento familiar y alargar de 40 a 60 días el período de detención en los centros de internamiento.

Cristian Herrera, organizador de la protesta: “El motivo de la protesta es que nosotros estamos en contra de cualquier ley de extranjería porque creemos que hay una ley para los seres humanos y que los inmigrantes no son un colectivo fuera ni de la sociedad ni de las leyes. Deberían estar incluidos en las leyes de todo el mundo. No es preciso una ley específica para los inmigrantes”

La inmigración es un tema alrededor del que hay mucha demagogia y mucha hipocresía. No han sido raros los casos de políticos muy contrarios a la inmigración y con un discurso más o menos xenófobo que tenían en casa una criada extranjera sin papeles a la que pagaban un sueldo de miseria y trataban de forma humillante.

Los gobiernos endurecen las leyes contra la inmigración, y creen que redactando leyes más duras o construyendo barreras en las fronteras pararán a los inmigrantes.

El Estado español en su frontera con Marruecos fue construyendo una barrera cada golpe más compleja en la que murieron algunos inmigrantes intentando atravesarla. Muchos han muerto intentando cruzar el Estrecho de Gibraltar en frágiles embarcaciones llamadas pateras. La vigilancia constante en la zona logró que desde aquella zona el tránsito se trasladase hacia el Atlántico. Embarcaciones llamadas cayucos, navegaban desde la costa africana hasta las Canarias. No creo que sepamos nunca cuantos han muerte haciendo esta quiniela.

Aquellos que logran llegar a la Península pueden acabar detenidos hasta 40 días a la espera que se arreglen los papeles para ser retornados, en caso de que se supere este período son dejados libertad, ahora el gobierno quiere aumentar el tiempo hasta 60 días, es decir, las autoridades alargan el tiempo que necesitan por tramitar la repatriación del inmigrante y así alargar su incompetencia en la aplicación de una ley de la que el mismo Estado se ha dotado.

La otra modificación hace referencia al endurecimiento en las condiciones para aceptar que un extranjero pueda traer a su familia.

Ciertamente los inmigrantes son personas y no es muy digno que una vez se le ha utilizado se le tracte como objetos de los cuales nos queremos deshacer. Si se quiere parar la inmigración tengo mis dudas que expulsándolos al momento de llegar a la playa o 60 días después se consiga pararlos. Si vienen es porqué alguna cosa los impulsa a arriesgar la vida subiendo en una frágil barca. Quizá la colaboración internacional que ayude a estos países a salirse y a desarrollarse – además de hacer fuera a los sátrapas que roban a su país - puede servir para evitar que muchas personas decidan jugarse la vida para llegar a una Europa que se aprovechó de sus colonias y que ahora no quiere saber nada de la gente de allí.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Vaig llegir que: "Prop de 1.000 persones es van manifestar aquest dissabte a Madrid per demanar la retirada del projecte de nova Llei d'Estrangeria, que es debat al Congrés, per estimar que suposa un" greu retrocés "en els drets dels immigrants." . "Els manifestants, convocats per gairebé 70 associacions de suport als immigrants, van desfilar a última del matí després d'una pancarta amb el lema" Aturem la reforma de la llei d'estrangeria. Tenim dret a tenir drets "." La reforma de la Llei d'Estrangeria, que va ser aprovada al juny pel Govern del PSOE, preveu incrementar de 40 a 60 dies el període de detenció d'immigrants il legals abans de l'expulsió als seus països d'origen , redueix la reagrupació familiar al cònjuge i els descendents i ajorna la dels pares "fins que tinguin 65 anys o hi hagi raons humanitàries". "A canvi, els fills reagrupats rebrien un permís de treball a partir dels 16 anys. A més, les dones immigrants irregulars que denuncien violència de les seves parelles podran obtenir un permís de residència." "A Espanya, el 12% d'una població de més de 40 milions d'habitants és immigrant. La recessió en què es troba sumit el país ha frenat l'arribada d'estrangers.".

Em sembla molt interessant el que dius que diu "Cristian Herrera, organitzador de la protesta:" El motiu de la protesta és que nosaltres estem en contra de qualsevol llei d'estrangeria perquè creiem que hi ha una llei per als éssers humans i que els immigrants no són un col.lectiu fora ni de la societat ni de les lleis. Haurien d'estar inclosos en les lleis de tot el món. No cal una llei específica per als immigrants ".

Tu dius alguna cosa important: "Si vénen és perquè alguna cosa els impulsa a arriscar la vida pujant en una fràgil barca.".

"En l'actualitat les causes més importants que impulsen la immigració cap als països rics són bàsicament quatre:
- Les oportunitats d'ocupació i els desitjos de millorar el nivell d'ingressos.
- El caos i la repressió política existents en els països exportadors de mà d'obra.
- La transició d'economies agràries a la industrialització. Això implica una nova reassignació dels recursos des de sectors primaris a la indústria que provoca fluxos migratoris del camp a la ciutat ia l'estranger.
- Els programes de benestar social existents en les nacions desenvolupades que actuen com un mecanisme d'atracció. ".

Jaume C. i B. ha dit...

Fixem-nos en el detall que la majoria dels immigrants procedeixen de països que a més de molt pobres tenen règims que no són democràtics o que són democràcies molt fràgils. El problema no és només que s'endureixin les condicions sinó també que des del poder es fomentin les actituds xenòfobes. També està el fet que es tracta als immigrants com si no fossin persones. Vénen, treballen canvi de quatre cèntims i moltes vegades sense condicions laborals dignes i després se'ls refusa socialment.