2 d’oct. 2009

Impost de successions

Impost de successions

El Parlament de Catalunya ha aprovat la rebaixa de l'impost de successions amb el vot del PSC, ERC i ICV. La intenció segons el govern català és aplicar rebaixes però no suprimir-lo com proposaven CiU i PP. Amb aquest impost la Generalitat de Catalunya recapta fins a 972 milions d'euros que si no es recapten suposarien una gran caiguda en els ingressos de la Generalitat. Artur Mas, líder de CiU, havia proposat fa temps l'eliminació gradual al llarg dels propers anys per no provocar un daltabaix en els ingressos de la Generalitat. A Catalunya és el més alt de tot l'Estat, encara més, en algunes comunitats autònomes aquest impost ha estat suprimit del tot
.

Vídeo: President Montilla i l'impost de successions

Impuesto de sucesiones

El Parlament de Catalunya ha aprobado la rebaja del impuesto de sucesiones con el voto del PSC, ERC e ICV. La intención según el gobierno catalán es aplicar rebajas pero no suprimirlo como proponían CiU y PP. Con este impuesto la Generalitat de Catalunya recauda hasta 972 millones de euros que si no se recaudasen supondrían una gran caída en los ingresos de la Generalitat. Artur Mas, líder de CiU, había propuesto hace tiempo la eliminación gradual a lo largo de los próximos años para no provocar un descalabro en los ingresos de la Generalitat. En Catalunya es el más alto de todo el Estado, aún más, en algunas CCAA este impuesto ha sido suprimido del todo.

5 comentaris:

Patric ha dit...

Hi ha l'impost de successions i donacions. Heretar béns obliga a liquidar l'Impost de Successions. La quantitat a pagar, varia en funció de diverses circumstàncies, segons cada cas. "Una vegada que s'ha produït la partició de l'herència d'una persona morta i cada hereu ha acceptat la seva part de la mateixa i per tant els béns i drets que li corresponen, cal liquidar l'Impost de Successions.".

"És important tenir en compte que, l'Impost de Successions, és un impost directe, cedit per l'Estat a les comunitats autònomes, el que suposa, d'una banda, que el que es recapti anirà destinat a cada comunitat autònoma segons correspongui, i d'altra banda suposa la cessió de determinades competències normatives, el que en la pràctica es tradueix en que cada Comunitat Autònoma pot regular les seves pròpies tarifes de la base imposable, exempcions i deduccions, determinant el que finalment s'ha de pagar. Això suposa que la liquidació i pagament de l'Impost de Successions variïn en funció de la comunitat autònoma de què es tracti. ". "En aquest sentit hi ha comunitats autònomes amb drets forals, com ara Navarra i el País Basc, que es beneficien de determinades exempcions a l'hora de liquidar l'impost de successions, beneficis que no gaudeixen la resta de CCAA. (Es preveu una reforma en aquest sentit, per a l'adaptació a la resta del territori d'Espanya, a aquests beneficis fiscals). Això es parlava l'any 2006 i pel que veig acabat el 2009 el Parlament de Catalunya ha aprovat la rebaixa d'aquest impost.


"Les successions a Xile estan afectes a l'impost a l'herència, amb taxes que van des de 1 fins el 25%, segons la suma d'allò heretat. I, és clar, si no es paga l'impost, no es pot concedir la possessió efectiva.
No tothom es veu afectat per aquest impost. Primer, la llei estableix una suma exempt d'uns $ 19 milions (50 UTA) per als familiars directes, ia partir d'aquí l'impost part en 1%. Així mateix, el 2006 es van demanar una mica més de 52.000 possessions efectives, de les quals 38.000 (el 74%) va ser sota els $ 6 milions. De manera que la quantitat de persones afectades, si bé no és massiva, per la forma en què aquest impost està estructurat pot generar situacions molt complicades per als que sí que han pagarlo.Quizás el cas més evident que les successions es poden veure seriosament afectades ocorre quan la suma de l'herència és relativament alt. Se sap de casos en què els hereus s'ha vist obligats a vendre part dels béns per ... ¡Poder pagar l'impost! Aquesta última situació ja impacta la normalitat econòmica en el món de la petita i mitjana empresa, segons reconeixen representants del sector. ". A Xile l'impost a l'herència i donacions recapta molt poc-tot just el 0,2% - almenys per ara la seva derogació no està en l'agenda ".

Precisament Espanya ha estat un dels casos emblemàtics on l'impost a l'herència ha estat flexibilitzat en diverses comunitats, especialment per fomentar la successió en empreses familiars. "Això ha permès mantenir la unitat econòmica i no menyscabar per a una successió patrimonial. A l'haver de vendre part dels actius per pagar un impost es destrueix valor, és una mena d'expropiació", explica Carolina Pérez-Iñigo, directora acadèmica del Centre de Empreses Familiars de la Universitat Adolfo Ibáñez.

Antoniatenea ha dit...

El impuesto de sucesiones ha de ser eliminado y si los ingresos bajan , deberían reconsiderar todos los gastos inútiles que se hacen y todos los funcionarios dedicados a no se sabe bien qué yconsiderar mucho dinero tirado, antes de que la gente sea la que siempre paga por todo. Y sí, es verdad que como aquí no se paga en ningún sitio de Catalunya.

Jaume C. i B. ha dit...

Algonas CCAA lo han rebajado a la mínima expresión, Asturias lo ha suprimido del todo.

@jrosell ha dit...

Ahir es aprovar la seva reducció i no eliminació. Jo he escrit pq estic en contra d'aquest impost al meu blog.

Jaume C. i B. ha dit...

JROSELL: Gràcies per la informació. Hi aniré a fer una ullada al teu bloc.