14 de gen. 2012

L’ALLARGADOR DE PENIS

L’ALLARGADOR DE PENIS


No és rar rebre al correu electrònic anuncis que ens ofereixen aparells per augmentar-nos el penis o Viagra per ajudar-nos a tenir la titola ben erecta. Aquests correus i altres que ens ofereixen tota mena de productes miracle, és a dir, absolutament inútils i de vegades perillosos solen ser allò que anomenem spam.

Un gallec va comprar un allargador de penis i dies després va rebre un paquet a casa seva, la sorpresa de l’home va ser quan en obrir el paquet va trobar-se una lupa. Va denunciar-ho a la policia que va considerar amb sorna que en certa manera la lupa era un allargador de penis perquè en certa manera si que augmentava el penis, encara que fos il•lusòriament.

La nostra societat viu de l’aparença, i de vegades hi ha persones que arriben a fer veritables bestieses com inflar-se els llavis amb injeccions de bótox, augmentar-se els pits o el cul amb silicona, o fer-se estiraments de penis, i hi ha gent que es creu que amb aquesta imatge artificiosa milloren.

La lupa em sembla una excel•lent imatge d’aquesta ficció en què molta gent pretén viure, amb la lupa realment aconsegueix veure-ho tot augmentat, però només és una il•lusió òptica, quan retirem la lupa tornem a veure-ho tot tal i com és.


EL ALARGADOR DE PENE

No es raro recibir el correo electrónico anuncios que nos ofrecen aparatos para aumentar el pene o Viagra para ayudarnos a tener la pene bien erecto. Estos correos y otros que nos ofrecen todo tipo de productos milagro, es decir, absolutamente inútiles y a veces peligrosos suelen ser lo que llamamos spam.

Un gallego compró un alargador de pene y días después recibió un paquete en su casa, la sorpresa del hombre fue cuando al abrir el paquete se encontró una lupa. Lo denunció a la policía que consideró con sorna que en cierto modo la lupa era un alargador de pene porque en cierto modo sí que aumentaba el pene, aunque fuera ilusoriamente.

Nuestra sociedad vive de la apariencia, y a veces hay personas que llegan a hacer verdaderas barbaridades como hincharse los labios con inyecciones de botox, aumentarse los pechos o el culo con silicona, o hacerse alargamientos de pene , y hay gente que se cree que con esta imagen artificiosa mejoran.

La lupa me parece una excelente imagen de esta ficción en la que mucha gente pretende vivir, con la lupa realmente consiguen verlo todo aumentado, pero sólo es una ilusión óptica, cuando retiramos la lupa volvemos a verlo todo tal y como es.