5 d’oct. 2009

Tonyiner basc “Alakrana” capturat per pirates somalis

Tonyiner basc “Alakrana” capturat per pirates somalis

El fet

El passat divendres el tonyiner basc “Alakrana” va ser assaltat per pirates somalis enfront de les costes de Somàlia. El tonyiner va ser envoltat per la fragata espanyola “Canarias” i el navili de guerra francés “Germinal”. Del tonyiner basc van intentar fugir dos dels pirates que van ser capturats i ara resten sota arrest en la “Canarias”. La resta dels pirates continuen mantenint com a hostatges els mariners del tonyiner.

Garzón i els pirates

El jutge Garzón ha obert diligències per segrest i terrorisme contra els dos pirates detinguts.

Pirateria

Quan pensem en pirateria ens pot venir a la ment la imatge del pirata amb pota de fusta, ull borni i un lloro damunt de l'espatlla. Europa ja fa molt temps que va acabar amb la pirateria, la seva, però en altres llocs del planeta la pirateria encara existeix. Un exemple seria la costa de Somàlia, un pas obligat per a bona part del trànsit naval. Els pirates somalis es dediquen a segrestar els vaixells i a demanar rescat pels vaixells i les tripulacions. En aquest cas es tracta d'un tonyiner basc, el “Alakrana”, mesos enrere va ser el “Playa de Bakio”. Els continuats atacs que pateixen els vaixells en aquella zona suposa un perill per a la navegació i el comerç mundial. Això va obligar a organitzar una operació on hi col·laboren diversos països amb vaixells de guerra que tenen la missió de protegir els vaixells. Però la zona és molt àmplia i els vaixells a protegir són molts. Vaixells de molts països han sigut atacats, alguns fins i tot han aconseguit refusar l'intent d'abordatge però cal entendre que els mariners mercants no són soldats. Per això hi ha vaixells de guerra de molts països col·laborant en una missió de protecció i per combatre la pirateria.

Mariano Rajoy i la bajanada del dia

Fins i tot en aquest assumpte hi ha qui tracta d'obtenir rèdits electorals dient rucades, qui les diu n'és un expert a dir rucades amb l'esperança de surar políticament. Parlo de Mariano Rajoy que és evident que si alguna vegada ha tingut un bri de sentit comú fa temps que l'ha perdut. Mariano Rajoy, líder del PP i cap de l'oposició ha dit que "Quan no es preveu, quan no es prenen mesures perquè succeeixin catàstrofes, perquè succeeix una catàstrofe i fem el ridícul cosa que per cert no li succeeix a altres països de la Unió Europea". He escoltat la frase diverses vegades i m'agradaria que us fixeu en un detall. Diu “quan no es prenen mesures perquè succeeixin catàstrofes”. Les mesures s'han de prendre perquè no succeeixin les catàstrofes, no perquè succeeixin. I és que quan es parla sense pensar el que es diu poden dir-se frases que fan saltar totes les alarmes. Certament, si es prenen mesures perquè succeeixin les catàstrofes aquestes succeeixen. Rajoy diu que a la UE no li passen aquestes coses. Diversos països de la UE i també altres països – Xina, Japó, Estats Units – van enviar vaixells a la zona ja que els seus vaixells també eren assaltats. La presència de tants vaixells de guerra en aquella zona no aconsegueix que els pirates somalis decideixin quedar-se a casa i dubto molt que els importi gaire la nacionalitat del vaixell. Però suposem, i això és molt suposar, que Rajoy abans d'obrir la boca hagués pensat i s'hagués enrecordat de posar un “no” en el lloc correcte de la frase, suposem-ho per un moment, el que diu Rajoy és que el govern espanyol no ha pres mesures per impedir que els vaixells siguin assaltats?. Quines mesures proposa el senyor Rajoy?. Un vaixell de guerra que navegui al costat de cada vaixell que navegui per la zona?. Armar els vaixells?. No seria una novetat, vull recordar que els mercants que creuaven l'Atlàntic van arribar a ser armats durant la segona guerra mundial, tot i que no els va servir de res a molts d'ells. El senyor Rajoy comet un error, des del meu punt de vista, que canvia el sentit de la frase, però fins i tot, acceptant entendre-la en el sentit que ell li ha volgut donar la frase és una absoluta fal·làcia quan diu que això no li passa a altres països de la UE. Potser si llegís altres diaris part del Marca, si pot ser d'altres països de la UE i de la resta del Món, a s'assabentaria d'alguna cosa. No ho puc assegurar però si que crec que una oposició com la que fa el PP no la tenen a gaires països de la UE.

La resposta del govern

El portaveu socialista José Antonio Alonso ha respost a Rajoy en els següents termes: "El que qualifica d'objectivament terrible la declaració del senyor Rajoy és que, a més de carregar en un moment dolentíssim, pèssim, quan s'està desenvolupant el segrest, contra el govern d'Espanya per a tractar de treure profit polític d'aquesta desgràcia, a més jo crec que ni tan sols és conscient aquest home que està carregant contra una missió de la Unió Europea". Certament, Rajoy pretén treure profit polític amb aquest tema com fa amb tots els temes, el problema de Rajoy és que el limita a deixar anar la bajanada però no fa cap aportació en cap assumpte. L'oposició està per criticar al govern quan aquest fa les coses malament, fer propostes i en alguns assumptes donar suport al govern. El PP critica al govern moltes vegades amb raó però no totes, el govern no està gaire lluit a l'hora de prendre decisions, però quan arriba l'hora de fer propostes són incapaços de fer-ho, i és evident que no donarien suport al govern ni per equivocació. Algú li hauria de dir a Rajoy que no tot val per arribar a ser president del govern del seu país, dir disbarats a tort i a dret amb l'únic objectiu de desgastar el govern pot comportar un cost per a tots, ell inclòs.

Atunero vasco “Alakrana” capturado por piratas somalies

El hecho

El pasado viernes el atunero vasco “Alakrana” fue asaltado por piratas somalies frente a las costas de Somalia. El atunero fue rodeado por la fragata española “Canarias” y el navío de guerra francés “Germinal”. Del atunero vasco intentaron huir dos de los piratas que fueron capturados y ahora quedan bajo arresto en la “Canarias”. El resto de los piratas continúan manteniendo como rehenes a los marineros del atunero.

Garzón y los piratas

El juez Garzón ha abierto diligencias por secuestro y terrorismo contra los dos piratas detenidos.

Piratería

Cuando pensamos en piratería nos puede venir a la mente la imagen del pirata con pata de madera, ojo tuerto y un loro encima del hombro. Europa ya hace mucho tiempo que acabó con la piratería, la suya, pero en otros lugares del planeta la piratería aún existe. Un ejemplo sería la costa de Somalia, un paso obligado para buena parte del tránsito naval. Los piratas somalies se dedican a secuestrar los barcos y a pedir rescate por los barcos y las tripulaciones. En este caso se trata de uno atunero vasco, el “Alakrana”, meses atrás fue el “Playa de Bakio”. Les continuados ataques que sufren los barcos en aquella zona suponen un peligro para la navegación y el comercio mundial. Eso obligó a organizar una operación donde colaboran varios países con barcos de guerra que tienen la misión de proteger los barcos. Pero la zona es muy amplia y los barcos a proteger son muchos. Barcos de muchos países han sido atacados, algunos incluso han conseguido rechazar el intento de abordaje pero hay que entender que los marineros mercantes no son soldados. Por eso hay barcos de guerra de muchos países colaborando en una misión de protección y para combatir la piratería.

Mariano Rajoy y la estupidez del día

Incluso en este asunto hay quien trata de obtener réditos electorales diciendo burradas, quien las dice es un experto en decir burradas con la esperanza de medrar políticamente. Hablo de Mariano Rajoy que es evidente que si alguna vez ha tenido una hebra de sentido común hace tiempo que la ha perdido. Mariano Rajoy, líder del PP y jefe de la oposición ha dicho que "Cuando no se previene, cuando no se toman medidas para que ocurran catástrofes, pues ocurre una catástrofe y hacemos el ridículo cosa que por cierto no le ocurre a otros países de la Unión Europea". He escuchado la frase varias veces y me gustaría que os fijéis en un detalle. Dice “cuando no se toman medidas porque succeeixin catástrofes”. Las medidas se deben tomar porque no succeeixin las catástrofes, no porque succeeixin. Y es que cuando se habla sin pensar el que se dice pueden decirse frases que hacen saltar todas las alarmas. Ciertamente, si se toman medidas porque succeeixin las catástrofes estas suceden. Rajoy dice que a la UE no le pasan estas cosas. Varios países de la UE y también otros países – China, Japón, Estados Unidos – enviaron barcos a la zona ya que sus barcos también eran asaltados. La presencia de tantos barcos de guerra en aquella zona no consigue que los piratas somalies decidan quedarse en casa y dudo mucho que los importé mucho la nacionalidad del barco. Pero supongamos, y eso es mucho suponer, que Rajoy antes de abrir la boca hubiese pensado y se hubiese acordado de poner un “no” en el lugar correcto de la frase, supongámoslo por un momento, ¿lo que dice Rajoy es que el gobierno español no ha tomado medidas por impedir que los barcos sean asaltados?. ¿Qué medidas propone el señor Rajoy?. ¿Un barco de guerra que navegue en el lado de cada barco que navegué por la zona?. ¿Armar los barcos?. No sería una novedad, quiero recordar que los mercantes que cruzaban el Atlántico llegaron a ser armados durante la segunda guerra mundial, aunque no los sirvió de nada a muchos de ellos. El señor Rajoy comete un error, desde mi punto de vista, que cambia el sentido de la frase, pero incluso, aceptando entenderla en el sentido de que él le ha querido dar la frase es una absoluta falacia cuando dice que eso no le pasa en otros países de la UE. Quizá si leyese otros diarios parte del Marca, si puede ser de otros países de la UE y del resto del Mundo, se enteraría de algo. No lo puedo asegurar pero si que creo que una oposición como la que hace el PP no la tienen en muchos países de la UE.

La respuesta del gobierno

El portavoz socialista José Antonio Alonso ha respondido a Rajoy en los siguientes términos: "Lo que califica de objetivamente terrible la declaración del señor Rajoy es que, además de cargar en un momento malísimo, pésimo, cuando se está desarrollando el secuestro, contra el gobierno de España para tratar de sacar tajada política de esta desgracia, además yo creo que ni tan siquiera es consciente este hombre de que está cargando contra una misión de la Unión Europea". Ciertamente, Rajoy pretende sacar provecho político con este tema como hace con todos los temas, el problema de Rajoy es que lo limita a dejar ir la estupidez pero no hace ninguna aportación en ningún asunto. La oposición está para criticar al gobierno cuando este hace las cosas mal, hacer propuestas y en algunos asuntos dar apoyo al gobierno. El PP critica al gobierno muchas veces con razón pero no todas, el gobierno no está muy lucido a la hora de tomar decisiones, pero cuando llega la hora de hacer propuestas son incapaces de hacerlo, y es evidente que no darían apoyo al gobierno ni por equivocación. Alguien le debería decir a Rajoy que no todo vale por llegar a ser presidente del gobierno de su país, decir disparates a diestro y siniestro con el único objetivo de desgastar el gobierno puede comportar un coste para todos, él incluido.
Vídeo: Picabaralla PP - PSOE

3 comentaris:

Antoniatenea ha dit...

Al sr Rajoy el asunto de una solución siempre le ha importado un pepino...de hecho seguro que ni se planteó qué se podía hacer para el no pirateo...pero si la solución disparatada por otra parte hubiera sido contestada por él como el poner a los lados del pesquero barcos militares, esa misma solución si la hubiera comentado el gobierno, automáticamente hubiera sido calificada como gracietas del ZP ignorantes para ventilarse nuestro presupuesto....La verdad, ponga un "no" o no ponga nada en lo que quiere decir, el resultado es ciegamente ridiculizar cualquier suceso y hacer pagar al gobierno por ello.Yo creo que cada día el sr Aznar le pasa una chuleta con todos los sucesos del día para que ataque.
Y no siento ningún pudor al decir que aborrezco al PP y a veces no sé como gente que yo aprecio puede estar ahí todavía.

Jaume C. i B. ha dit...

Hay gente honesta en el PP pero no es la que está en la dirección del partido. Rajoy puede criticar lo que haga el gobierno pero sin mentir y sin falsear los hechos.
La piratería en esa zona afecta a todos los países cuyos buques navegan en esa área por ello algunos países de la UE además de Estados Unidos, China, Japón y alguno más han enviado buques de guerra a la zona. La zona - basta ver el mapa - es una zona muy amplia. Las embarcaciones de los piratas son embarcaciones pequeñas y ligeras, difíciles de detectar. Lo que habría que preguntarle al señor Rajoy es ¿que haría él?. Ha criticado laa medidas puestas en marcha que no son las que ha decidido el gobierno español si no las que han acordado todos los países que han enviado barcos a allí.

Patric ha dit...

"La pirateria existent a les costes de Somàlia ha estat una amenaça per al transport marítim internacional des de la guerra civil iniciada en aquell país a principis dels anys 90. Des de 2005, diverses organitzacions, han expressat la seva preocupació davant l'augment d'aquest tipus de actes. Un dels mitjans utilitzats per a enfrontar aquesta situació és la Task Force 150, coalició naval multinacional que opera en el golf d'Aden, el golf d'Oman, el mar d'Aràbia, el Mar Roig i l'Oceà Índic. ".

Diuen que "alguns dels pirates eren pescadors, els quals reclamen per la presència de vaixells estrangers en aigües somalis. Degut als guanys que obtenen arran dels segrestos, els pirates han rebut el suport de" senyors dela guerra ", els quals faciliten aquest tipus d'activitats a canvi d'una part dels guanys. Els pirates no causen dany a les víctimes dels seus segrestos per després poder exigir algun tipus de rescat a canvi. ".
Crec que seria interessant conèixer on es realitzen exactament els atacs, per poder prevenir o defendenrse d'ells.
És cert que la costa és extensa i que els vaixells no poden penetrar després dels pirates al mar territorial de Somàlia, però jo penso que els vaixells que transiten la zona segueixen rutes conegudes i aquestes rutes són les que han de ser protegides. Els vaixells dels pirates són petits i lleugers, els altres són vaixells de guerra però poden baixar llanxes ràpides i el mateix armament dels pirates. Els pirates en aquestes llanxes són petits grups que no sobrepassen els deu homes. Els vaixells han de tenir guàrdies per identificar llanxa pirata prop d'ells, crec jo.
No dic que estiguin al costat de cada vaixell pesquer, o vaixell de transport o passatgers, dic que estratègica i tàcticament poden cobrir les rutes de tràfic marítim especialment dels vaixells que porten passatgers que poden servir d'ostatges valuosos, o de vaixells amb càrregues valuoses . Cal estudiar les rutes d'aquesta zona. Els vaixells de la marina mercant han de tenir el seu propi sistema de defensa.