18 d’oct. 2009

El PP atiarà l'odi contra els immigrants

El PP atiarà l'odi contra els immigrants

El Partit Popular es proposa atiar l'odi contra els immigrants estrangers amb la intenció d'aconseguir treure vots al PSC acusant a aquest partit de tenir responsabilitat en l'increment de la delinqüència i de no poder garantir la seguretat dels ciutadans. Tot i que no és nou que el PP faci campanyes amb tints xenòfobs sembla que aquest cop es podria deure a la intenció del grupuscle xenòfob i racista Plataforma X Catalunya de presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya. El PP deu témer que PXC li tregui vots i han decidit recórrer al mateix tipus de discurs.

Com ja he dit abans no és nou que dirigents del PP tinguin un discurs xenòfob. Cal recordar que Alberto Fernández Díaz, regidor de l'Ajuntament de Barcelona de tant en tant es despenja culpen els estrangers de tots els mals de la nostra ciutat. Un altre exemple és el cas del conegut regidor badaloní Xavier García Albiol del PP, conegut per l'agressió que va cometre contra un militant socialista i per un infame vídeo en el què – i això és el més absurd – el mateix García Albiol entrevistava a ciutadans badalonins – antics immigrants espanyols arribats en els anys 50 i 60 a Catalunya – i els feia dir que els immigrants eren gent dolenta que venien a Catalunya a robar fos la cartera o la feina.

Comença a ser evident que al PP les maneres l'importen un rave i les conseqüències encara menys. Que sigui un grupuscle com PxC el que faci servir la xenofòbia com a principal i potser únic argument ideològic de campanya em sembla greu, sempre que aquest grupuscle no creixi gaire, el cas del PP és diferent, molt diferent, i és molt perillós atiar el foc de l'odi.

El PP azuzará el odio contra los inmigrantes

El Partido Popular se propone azuzar el odio contra los inmigrantes extranjeros con la intención de conseguir sacar votos al PSC acusando a este partido de tener responsabilidad en el incremento de la delincuencia y de no poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aunque no es nuevo que el PP haga campañas con tintes xenófobos parece que esta vez se podría deber a la intención del grupúsculo xenófobo y racista Plataforma X Catalunya de presentarse a las elecciones al Parlament de Catalunya. El PP debe temer que PXC le quite votos y han decidido recurrir al mismo tipo de discurso.

Como ya he dicho antes no es nuevo que dirigentes del PP tengan un discurso xenófobo. Hay que recordar que Alberto Fernández Díaz, concejal del Ayuntamiento de Barcelona de vez en cuando se descuelga culpando a los extranjeros de todos los males de nuestra ciudad. Otro ejemplo es el caso del conocido concejal badalonés Xavier García Albiol del PP, conocido por la agresión que cometió contra un militante socialista y por un infame vídeo en el qué – y eso es lo más absurdo – el mismo García Albiol entrevistaba a ciudadanos badaloneses – antiguos inmigrantes españoles llegados en los años 50 y 60 a Catalunya – y les hacía decir que los inmigrantes eran gente mala que venían a Catalunya a robar fuese la cartera o el trabajo.

Empieza a ser evidente que al PP las maneras le importan un pepino y las consecuencias menos aún. Que sea un grupúsculo como PxC el que haga servir la xenofobia como principal y quizá único argumento ideológico de campaña me parece grave, siempre que este grupúsculo no crezca mucho, el caso del PP es diferente, muy diferente, y es muy peligroso atizar el fuego del odio.

5 comentaris:

Patric ha dit...

Existeix el PP a Badalona? Llei que en aquest lloc dominen els socialistes i comunistes badalonins.

Jaume C. i B. ha dit...

El PP té grup municipal, si, el seu dirigent principal és Xavier García Albiol, un personatge xenòfob i racista. Badalona és una ciutat enganxada a Barcelona, en realitat hi ha una continuïtat física i no te n'adones que has canviat de municipi fins que no veus les plaques dels noms dels carrers o el mobiliari públic que porta el nom del municipi. És una ciutat amb un alt índex d'immigrants procedents d'Espanya que van arribar durant els anys 50 i 60. García Albiol ataca els immigrants arribats ara però és patètic que faci servir a immigrants espanyols per atacar a immigrants d'altres contrades. Però així funciona el personatge i el seu partit.

Patric ha dit...

Badalona és un lloc bonic però es que el tema no té a veure amb això en aquesta ocasió, sinó amb l'actitud d'un regidor del PP Xabier García Albiol (podria ser qualsevol regidor) "que utilitza a immigrants espanyols contra immigrants d'altres llocs" per aconseguir vots dius tu. Se suposa que al dir-los, i convèncer-los que els immigrants d'altres llocs són allà per treure'ls la seva feina, molta gent, egoistament, li donarà suport si es presenta a les eleccions perquè pensaran que està defensant el treball d'ells. Té sentit, però en forma de política molt miserable, molt mesquina. Per descomptat que no estaríem d'acord amb aquesta actitud.

Això ens portaria a pensar com haurien de ser les campanyes polítiques i com podem col locar a cada persona en el seu just lloc o mitjà, amb arguments, amb idees.

Vaig a transcriure un article breu sobre el que opina el Vice president de l'Equador i que em sembla bastant bé:
"Les campanyes polítiques han de ser una festa democràtica i no per difamar als adversaris.

"No sé per què quan comença una campanya tot el món es posa tens, comencen enemistats, de sobte descobreixen que un és corrupte, mentider, traïdor, traïdor als objectius nacionals", va manifestar Lenín Moreno.

Va sostenir que els candidats han de presentar propostes en benefici del país, fent crítiques constructives o presentant millors projectes que els seus oponents polítics.

El vicepresident de la República de l'Equador va expressar la seva esperança que en aquesta última setmana de campanya "ens oblidem d'aquesta tradicional forma negativa de fer política" i es rescat el criteri del que ha de ser la política: servei a la comunitat. ".

Patric ha dit...

Badalona es un lugar hermoso pero se que el tema no tiene que ver con eso en esta ocasión, sino con la actitud de un concejal del PP Xabier García Albiol (podría ser cualquier concejal) "que utiliza a inmigrantes españoles contra inmigrantes de otros lugares" para conseguir votos dices tú. Se supone que al decirles, y convencerlos que los inmigrantes de otros lugares están allí para quitarles su trabajo, mucha gente, egoistamente, le apoyará si se presenta en las elecciones porque pensarán que está defendiendo el trabajo de ellos. Tiene sentido, pero en forma de política muy miserable, muy mezquina. Por supuesto que no estaríamos de acuerdo con esa actitud.

Eso nos llevaría a pensar en cómo deberían ser las campañas políticas y cómo podemos colocar a cada persona en su justo sitio o medio, con argumentos, con ideas.

Voy a transcribir un artículo breve acerca de lo que opina el Vice presidente de Ecuador y que me parece bastante bien:
"Las campañas políticas deben ser una fiesta democrática y no para difamar a los adversarios.

"No sé por qué cuando comienza una campaña todo el mundo se pone tenso; empiezan enemistades, de repente descubren que uno es corrupto, mentiroso, traicionero, traidor a los propósitos nacionales”, manifestó Lenín Moreno.

Sostuvo que los candidatos deben presentar propuestas en beneficio del país, haciendo críticas constructivas o presentando mejores proyectos que sus oponentes políticos.

El Vicepresidente de la República de Ecuador expresó su esperanza de que en esta última semana de campaña “nos olvidemos de esa tradicional forma negativa de hacer política” y se rescate el criterio de lo que debe ser la política: servicio a la comunidad

Jaume C. i B. ha dit...

Lo que debe plantearse el PP es dejarse de hipocresías. Hacer un discurso racista y xenófobo y luego negar que lo sean es absurdo, al menos deberían tener la decencia de reconocer que son unos racistas. Sin embargo, no hay que darle la culpa, toda la culpa a los partidos políticos, si esa gente ha colaborado es también culpa suya, allá cada uno con su conciencia y su mala memoria.
Estoy de acuerdo en que las campañas no deben servir para denostar al oponente político, tampoco para incitar los instintos de la gente. Los linchamientos quizá se sabe como empiezan pero no como acaban. Las elecciones deben servir para conocer los proyectos de gobierno de cada candidato, no para saber si al candidato A no le gusta la cara del candidato B.