3 d’oct. 2009

A Déu pregant i amb la maça donant-li al govern

A Déu pregant i amb la maça donant-li al govern

Sil·logisme

Permeteu-me un sil·logisme: Els capellans diuen que el seu regne no és d'aquest món / però en el cas d'Espanya els capellans no s'estan d'intentar marcar les polítiques de l'Estat, / per tan Espanya tampoc és d'aquest món ja que els capellans s'entossudeixen a dir-li al govern de torn com ha de legislar.

Antecedents

Ignoro en quin món està Espanya. En altres articles he exposat els antecedents històrics per a explicar una situació determinada. No ho faré aquesta vegada perquè el tema de les relacions de l'Església amb els governs espanyols i fins i tot la gens dissimulada intromissió de l'Església en el govern al llarg de la història d'Espanya és pesat.

Els bisbes espanyols se'n van de mani (auto de fe)

No és nou que l'Església faci una crida als fidels a manifestar-se contra el govern socialista, en aquest cas contra la llei de l'avortament, tampoc és nou que l'Església es manifesti contrària a l'avortament. No recordo que convoquessin als fidels a manifestar-se contra la guerra d'Iraq quan governava el PP. Anuncien que és probable que hi assisteixin a la manifestació que es farà a Madrid, crec, els senyors bisbes. És el mínim que han de fer ja que això d'embarcar la gent i quedar-se a terra és molt lleig i molt covard. S'ha de donar la cara, cridar des del púlpit sigui el físic com l'eteri (COPE) als fidels i convocar-los a la crema de bruixes (dones avortistes) i heretges (govern socialista) i no donar la cara mentre la turba furiosa carregada de rosaris i estampetes de la Verge munten un auto de fe al mig de la Gran Via madrilenya.

A Dios rogando y con el mazo dándole al gobierno

Silogismo

Permitidme un silogismo: Los curas dicen que su reino no es de este mundo / pero en el caso de España los curas no se están de intentar marcar las políticas del Estado, / por tan España tampoco es de este mundo ya que los curas se emperran a decirle al gobierno de turno como legislar.

Antecedentes

Ignoro en que mundo está España. En otros artículos he expuesto los antecedentes históricos para explicar una situación determinada. No lo haré esta vez porqué el tema de las relaciones de la Iglesia con los gobiernos españoles e incluso la nada disimulada intromisión de la Iglesia en el gobierno a lo largo de la historia de España es pesado.

Los obispos españoles se van de mani (auto de fe)

No es nuevo que la Església llame a los fieles a manifestarse contra el gobierno socialista, en este caso contra la ley del aborto, tampoco es nuevo que la Iglesia se manifeste contraria al aborto. No recordo que convocasen a los fieles a manifestarse contra la guerra de Irak cuando gobernaba el PP. Anuncian que es probable que asistan a la manifestación que se hará en Madrid, creo, los señores obispos. Es lo mínimo que deben hacer ya que eso de embarcar la gente y quedarse a tierra es muy feo y muy cobarde. Se ha de dar la cara, gritar desde el púlpito sea el físico como el etéreo (COPE) a los fieles y convocarlos a la quema de brujas (mujeres abortistas) y herejes (gobierno socialista) y no dar la cara mientras la turba furiosa cargada de rosarios y estampitas de la Verge montan un auto de fe en medio de la Gran Vía madrileña
.