2 d’oct. 2009

Impostos de l'Estat

Impostos de l'Estat

Artur Mas va demanar a José Montilla que des de Catalunya es líder la no pujada d'impostos que vol fer el govern espanyol. Montilla li respon que això no és realista, que baixant els impostos i gastant més és impossible que els comptes quadrin.
Artur Mas: "Fem una cosa, lideremos des de Catalunya que a Espanya no es pugin els impostos en plena crisi".
José Montilla: "Això no és realista, no s'ho creu ningú, que baixin els impostos, que reduint els ingressos i gastant més els comptes quadrin".
El senyor Mas pretén que Catalunya segueixi influint en la política espanyola, en aquest cas rebaixant els impostos, tal com altres vegades s'ha fet des de Catalunya, no sense un gran cost en molts sentits per a Catalunya, i no parlo només de diners. Montilla en un punt té raó i és que si es baixen els impostos - menys ingressos - s'ha de reduir la despesa o les xifres no quadraran. És clar, que Mas no parla de pujar la despesa. La despesa que habitualment es sacrifica acostuma a ser el social de manera que serien els més necessitats els que acabarien pagant la crisi mentre que aquells que potser han estat responsables de la crisi seguiran veient els seus comptes corrents engreixant.

Vídeo: Artur Mas i José Montilla

Impuestos del Estado

Artur Mas pidió a José Montilla que desde Catalunya se lider la no subida de impuestos que quiere hacer el gobierno español. Montilla le responde que eso no es realista, que bajando los impuestos y gastando más es imposible que las cuentas cuadren.

Artur Mas: “Hagamos una cosa, lideremos desde Catalunya que en España no se suban los impuestos en plena crisis”.

José Montilla: “Eso no es realista, no se lo cree nadie, que bajen los impuestos, que reduciendo los ingresos y gastando más las cuentas cuadren”.

El señor Mas pretende que Catalunya siga influyendo en la política española, en este caso rebajando los impuestos, tal y como otras veces se ha hecho desde Catalunya, no sin un gran coste en muchos sentidos para Catalunya, y no hablo solo de dinero. Montilla en un punto tiene razón y es que si se bajan los impuestos – menos ingresos – se debe reducir el gasto o las cifras no cuadrarán. Claro, que Mas no habla de subir el gasto. El gasto que habitualmente se sacrifica acostumbra a ser el social de manera que serían los más necesitados los que acabarían pagando la crisis mientras que aquellos que quizá han sido responsables de la crisis seguirán viendo sus cuentas corrientes engordándose.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que és una bona idea preguntar a qui beneficia a Espanya la reducció d'impostos, i que impostos estan parlant, impostos directes o indirectes. O estan parlant d'alguna doble o triple tributació?.

No em sembla un bon argument que no es pugin els impostos en plena crisi, perquè això no és efectiu la crisi està passant, ja no estem en plena crisi. Baixar els impostos a Espanya vol dir que el govern no compleixi amb les despeses o inversions que ha de complir. Rodríguez Zapatero és a la feina correctament els impostos han de pujar o mantenir-se i no baixar. Han d'estar d'acord amb el nivell de desenvolupament del país en general i de les CA en particular. La càrrega tributària ha de ser coherent amb el nivell de desenvolupament del país.