2 d’oct. 2009

Jorge Fernández Díaz i la Vall dels Caiguts


Jorge Fernández Díaz i la Vall dels Caiguts

El diputat del Partit Popular Jorge Fernández Díaz equipara la Vall dels Caiguts amb el memorial de la platja Omaha del desembarcament de Normandia i el cementiri d'Arlington. Omaha Beach va ser una de les platges de la Normandia on es va produir el desembarcament de Normandia el dia 6 de juny de 1944. Els aliats van llançar sobre la costa francesa a milers de soldats. Milers van deixar la pell. Uns 10.000 nord-americans reposen en tombes situades al cementiri i memorial que es va crear a Colleville-sur-mer. Als Estats Units hi ha el cementiri d'Arlington, un lloc on s'enterren els herois morts en totes les guerres en què han intervingut els Estats Units creat durant la guerra civil que va enfrontar els Estats del nord i els Estats del sud. El cementiri ocupa terrenys del general Robert E. Llegeix. Aquests dos cementiris contenen les restes de milers i milers de soldats que van morir defensant el seu país. Diferent és el cas de la Vall dels Caiguts, aixecat a la major glòria d'un dictador feixista que va ser responsable de la guerra civil i de quaranta anys de dictadura. A la Vall dels Caiguts també hi ha soldats, les restes de la majoria van ser traslladats allí per retre homenatge a l'individu responsable de la seva mort. No confonguem un cementiri dedicat a la memòria de milers de soldats amb l'obra faraònica d'un tirà feixista que es va fer construir una tomba monumental a la major glòria de si mateix.

Vídeo: Declaracions Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz y el Valle de los Caídos

El diputado del Partido Popular Jorge Fernández Díaz equipara el Valle de los Caídos con el memorial de la playa Omaha del desembarco de Normandía y el cementerio de Arlington. Omaha Beach fue una de las playas de la Normandía donde se produjo el desembarco de Normandía el día 6 de junio de 1944. Los aliados lanzaron sobre la costa francesa a miles de soldados. Miles dejaron la piel. Unos 10000 norteamericanos reposan en tumbas situadas en el cementerio y memorial que se creó a Colleville-sur-mer. En los Estados Unidos hay el cementerio de Arlington, un lugar donde se entierran los héroes muertos en todas las guerras en que han intervenido los Estados Unidos creado durante la guerra civil que enfrentó los Estados del norte y los Estados del sur. El cementerio ocupa terrenos del general Robert E. Lee. Estos dos cementerios contienen los restos de millares y miles de soldados que murieron defendiendo su país. Diferente es el caso del Valle de los Caídos, levantado a la mayor gloria de un dictador fascista que fue responsable de la guerra civil y de cuarenta años de dictadura. En el Valle de los Caídos también hay soldados, los restos de la mayoría fueron trasladados allí para rendir homenaje al individuo responsable de su muerte. No confundamos un cementerio dedicado a la memoria de miles de soldados con la obra faraónica de un tirano fascista que se hizo construir una tumba monumental a la mayor gloria de si mismo.

1 comentari:

Patric ha dit...

Efectivament crec que hi ha una diferència entre la guerra civil dels EUA i la guerra civil espanyola. Ess diferència fa que les persones mortes hagin mort per diferents causes.

Entenc que la construcció del Monument del Valle de los Caídos o Abadia de la Santa Creu de la Vall dels caiguts "va ser ordenada per Franco i es va demorar a ser construïda des de 1940 a 1958.". Entenc també que el 1957 es va obrir al públic i que des d'aquesta data "pertany al patrimoni nacional.". M'imagino que no hi ha catalans enterrats allà perquè estan en la seva pròpia terra. Però que hi ha més de 33.000 combatents d'ambdós bàndols allà. Entenc que aquesta Basílica "té la més alta creu cristiana de tot el món, 150 metres d'altura.". Crec que la idea és despolititzar la Vall i transformar-lo només en un lloc de culte religiós, i que "en cap lloc del recinte podran dur a terme actes de naturalesa política ni exaltadors de la Guerra Civil, dels seus protagonistes o del franquisme. ".