11 d’oct. 2009

Insults

Insults

L'insult ja no és el que era, no és que la gent s'hagi tornat més educada, veient la tele o escoltant la ràdio, algunes ràdios, podem apreciar que l'insult està molt de moda.. Si que és cert que ara els insults han canviat. No em refereixo a aquells insults passats de moda que apareixen en el còmics d'Ibáñez. Els nous insults són termes que mai a cap persona normal se li hauria passat pel cap fer-los servir com insults.

La “presumpta”

Fa uns dies estava veient la tele, un programa d'aquells que recullen imatges d'altres programes de la televisió. En aquestes imatges la reportera entrevistava a un grup de senyores que havien anat a un concert de la cançonetista Isabel Pantoja. La reportera va anar preguntant a les senyores que n'opinaven. Normalment qui va a un concert d'un cantant és perquè li agrada. En principi no hauria d'haver-hi cap sorpresa fins que la carxofa arriba a una senyora que va dir que no li agradava la Pantoja. Que algú a qui no agrada l'artista hi vagi a un concert d'aquesta ja és sorprenent però van ser les paraules de la senyora la que em van sorprendre. La senyora opinava que la Pantoja era una presumpta delinqüent, però després només repetia que la Pantoja era una presumpta, una presumpta. És a dir que la senyora va convertir aquest adjectiu que significa que una suposició d'un determinat fet” en un insult.

“Socialista, que ets un socialista”

El president dels Estats Units Barack Obama vol organitzar un sistema de salut públic semblant al que tenim en els països europeus. El lobby de les assegurances sanitàries dels Estats Units creuen que un sistema sanitari gratuït i universal faria perillar els enormes beneficis que obtenen negant als seus beneficiaris tractaments i com ja van fer quan l'administració Clinton ho va intentar han començat a carregar molt durament mobilitzant els mitjans més conservadors en contra. Es poden defensar les coses de moltes maneres però no amb uns arguments tan infantils com acusar a Obama de “socialista”. Els nord-americans quan se'ls esmenta el socialisme pensen en l'Stalin, creuen que si es crea als Estats Units una sanitat gratuïta universal com la que tenim els europeus es convertiran en una mena d'URSS. Durant els anys 50 a personatges com Charles Chaplin i d'altres rellevants personalitats del cinema els van acusar de socialistes, molts d'ells ho eren, però aquella cacera de bruixes del senador McCarthy contra els “socialistes” va condemnar l'ostracisme a moltes persones, d'altres a l'exili.

Insultos

El insulto ya no es lo que era, no es que la gente se haya vuelto más educada, viendo la tele o escuchando la radio, algunas radios, podemos apreciar que el insulto está muy de moda.. Si que es cierto que ahora los insultos han cambiado. No me refiero a aquellos insultos pasados de moda que aparecen en los cómics de Ibáñez. Les nuevos insultos son términos que nunca a ninguna persona normal se le habría pasado por la cabeza usarlos como insultos.

La “presunta”

Hace unos días estaba viendo la tele, un programa de aquellos que recogen imágenes de otros programas de la televisión. En estas imágenes la reportera entrevistaba a un grupo de señoras que habían ido a un concierto de la tonadillera Isabel Pantoja. La reportera fue preguntando a las señoras que opinaban. Normalmente quien va a un concierto de un cantante es porque le gusta. En principio no debería haber ninguna sorpresa hasta que la alcachofa llega a una señora que dijo que no le gustaba la Pantoja. Que alguien a quien no gusta la artista vaya a un concierto de ésta ya es sorprendente pero fueron las palabras de la señora lo que me sorprendieron. La señora opinaba que la Pantoja era una presunta delincuente, pero después solo repetía que la Pantoja era una presunta, una presunta. Es decir que la señora convirtió este adjetivo que significa "una suposición de un determinado hecho” en un insulto.

“Socialista, que eres un socialista”

El presidente de los Estados Unidos Barack Obama quiere organizar un sistema de salud público semejante al que tenemos en los países europeos. El lobby de los seguros sanitarios de los Estados Unidos creen que un sistema sanitario gratuito y universal haría peligrar los enormes beneficios que obtienen negando a sus beneficiarios tratamientos y como ya hicieron cuando la administración Clinton lo intentó han empezado a cargar muy duramente movilizando los medios más conservadores en contra. Se pueden defender las cosas de muchas maneras pero no con unos argumentos tan infantiles como acusar a Obama de “socialista”. Los norteamericanos cuando se les menciona el socialismo piensan en Stalin, creen que si se crea en los Estados Unidos una sanidad gratuita universal como la que tenemos los europeos se convertirán en una espècie de URSS. Durante los años 50 a personajes como Charles Chaplin y otros relevantes personalidades del cine los acusaron de socialistas, muchos de ellos lo eran, pero aquella cacería de brujas del senador McCarthy contra los “socialistas” condenó el ostracismo a muchas personas, a otros al exilio.

4 comentaris:

felix ha dit...

Y es que cuanto han cambiado los insultos. Eso de presunto y socialista es para echarse a reír. Que te voy a decir, que esto ya no es lo que era. También se le insulta a la gente por su profesión. Insultos tipo "camionero" o "fontanero" están al día. Ya no sabemos ni insultar. Que triste. Un abrazo

Patric ha dit...

- A la justícia xilena s'utilitzen les presumpcions per acusar a les personas.Yo el trobo curiós.

- Per a molts és un insult anomenar socialista, feixista, comunista, nazi o capitalista. Suposarem que quan algú acusa algú ser això acusa ser violents. Però això és un insult per als oposats a aquestes ideologies.

Ser comunista per a una persona és un honor. No trobem, doncs, que tot depèn del cristall amb què es miri.

Jaume C. i B. ha dit...

Ya hacía días que rumiaba com exponer los hechos, incluso traté de encontrar el vídeo con lo de la señora que llama presunta a la Pantoja, el de la mujer llamando socialista a Obama era más fácil de lograr, pero al no dar con él lo he dejado correr.
El insulto, a pesar de ser una falta de respeto, forma parte del lenguaje, empobrece la conversación pero enriquece el vocabulario pero en los últimos tiempos hay una evidente pérdida de riqueza de nuestro vocabulario, mucha gente ignora el verdadero significado de las palabras o su función dentro de un contexto.

Jaume C. i B. ha dit...

Patrícia: L'enciclopèdia catalana defineix al presumpte com un adjectiu amb el significat següent:"Que hom presumeix o suposa que és tal o tal cosa". I ens dóna un exemple: "El presumpte autor d'un crim.". Però la senyora a la que faig referència fa servir la paraula "presumpta" com si per ella mateixa fos un insult.
Quan els nord-americans senten el terme "socialista" pensen immediatament en Stalin. Ells no entenen que a Europa n'hi ha molts partits que porten el títol de socialistes però que no són socialistes en el sentit antic del terme, sinó socialdemòcrates. Ser acusat en els Estats Units de "socialista" és una de les coses pitjors que a un polític el poden acusar.