31 d’oct. 2009

Multes i velocitat

Multes i velocitat

La velocitat al voltant de Barcelona està limitada a 80 km/h, les dues raons al·legades són les de reduir els accidents i la contaminació. Cert que anant a 80 és més fàcil evitar els accidents i que en cas de produir-se les conseqüències són menors però tinc els meus dubtes que anant a vuitanta es contamini menys que anant a 100 o 110. Una de les pors dels conductors era que si per casualitat superaven aquesta limitació de 80 podien perdre punts del carnet de conduir, fet que ara no succeirà ja que la nova llei aprovada col·loca el límit per començar a perdre punts quan se superin els 130 km/h en autovia i els 150 en autopista. De la multa no se n'escapa ni déu, qui excedeixi de la velocitat màxima haurà de pagar.

Aquells que fins l'aprovació de la nova llei tinguessin un procés sancionador obert aquest quedarà anul·lat, haurà de pagar la multa però no perdrà punts del carnet de conduir.

Declaracions de Jordi Jané, ponent de CiU: “Tothom anava molt pendent, a veure si ara per passar-me un quilòmetre ja em multaran, perquè posa que haig d'anar a 100 i vaig a 101 ja em multen, no, hi ha un marge d'error, els radars tenen un marge d'error, no es que sigui el 10%, també diguem-ho, cada radar té el seu”.

Autopista. (D'auto2 i pista). F. Carretera amb calçades separades per als dos sentits de la circulació, cada una d'elles amb do o més carrils, sense encreuaments a nivell.

Autovia. F. Carretera amb calçades separades per als dos sentits de la circulació, les entrades i sortides de la qual no se sotmeten a les exigències de seguretat de les autopistes.

VIDEO LLEI DEL TRÀNSIT PONENT JORDI JANÉ CIU

Multas y velocidad

La velocidad alrededor de Barcelona está limitada a 80 km/h, las dos razones alegadas son las de reducir los accidentes y la contaminación. Cierto que yendo a 80 es más fácil evitar los accidentes y que en caso de producirse las consecuencias son menores pero tengo mis dudas que yendo a ochenta se contamine menos que yendo a 100 o 110. Uno de los miedos de los conductores era que si por casualidad superaban esta limitación de 80 podían perder puntos del carné de conducir, hecho que ahora no sucederá ya que la nueva ley aprobada coloca el límite para comenzar a perder puntos cuando se superen los 130 km/h en autovía y los 150 en autopista. De la multa no se escapa ni dios, quien exceda de la velocidad máxima deberá pagar.

Aquellos que hastas la aprobación de la nueva ley tuviesen un proceso sancionador abierto éste quedará anulado, deberá pagar la multa pero no perderá puntos del carné de conducir.

Declaraciones de Jordi Jané, ponente de CiU: “Todo el mundo estaba muy pendiente, a ver si ahora por pasarme un kilómetro ya me multarán, porque pone que tengo que ir a 100 y voy a 101 ya me multan, no, hay un margen de error, los radares tienen un margen de error, no es que sea el 10%, también digamoslo, cada radar tiene el suyo”.

Autopista. (De auto2 y pista). F. Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, cada una de ellas con dos o más carriles, sin cruce a nivel.

Autovía. F. Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, las entradas y salidas de la cual no se someten a las exigencias de seguridad de las autopistas.

-----

Humor: Aznar habla del vino y la DGT

4 comentaris:

Patric ha dit...

"L'estàndard de disseny de totes les carreteres concessionades a Xile és de 120 km / hi per tant la meta és que quan estiguin en explotació totes les rutes, la velocitat màxima sigui per a totes igual, excepte en aquells sectors on hi hagi restriccions que estaran degudament senyalitzades i que tenen a veure amb desnivells, traçats i altres ". "Segons es va informar, dels 230 quilòmetres de ruta entre Los Vilos i La Serena (Nord del país), en el sentit nord sud hi ha 57 quilòmetres que es mantindran amb 100 km / h, i de sentit sud nord, hi haurà 47 quilòmetres que mantindran aquesta velocitat. La velocitat màxima per a busos i camions en el tram es va augmentar de 90 a 100 km / h, excepte en aquests sectors assenyalats on es mantindrà en 90 km / h. "
"L'administrador va aclarir que per a la restricció de velocitat la longitud mínima d'aquests trams és de 1,5 quilòmetre per a 100 km / hi de quatre quilòmetres per als 120 km / h.".
Experts estimen que mesura és perillosa a Xile.

"Diversos enginyers en transports qüestionar l'augment en la velocitat màxima per a les carreteres concessionades. Criticar la utilització de senyalètica fixa de 120 km / h ja que, segons van explicar, les autopistes d'alta velocitat ocupen senyalètica dinàmica, és a dir, la que permet informar sobre situacions o problemes en la via en temps real i restringir la velocitat. "

"Diuen que en totes les autopistes de països desenvolupats hi ha sistemes de seguretat per al control, de velocitats i que quan augmenta la congestió de la ruta operen per disminuir la màxima. Per tant, autoritzar una velocitat permanent de 120 km / h és irresponsable , perquè hi ha condicions on la velocitat màxima pot baixar fins als 70 km / h. Amb una senyalètica fixa i males condicions en la via hi ha el risc d'una col lisió en cadena ".

"Diuen que a Europa i Estats Units els conductors particulars de mitjana tenen entre 10 i 15 anys d'experiència al volant. Aquí a Xile hi ha menys experiència, ja que la mitjana no supera els 5 o 6 anys. Per això en un país com aquest pensen que ho encertat posar el límit de velocitat més cap avall ", creuen que en uns cinc anys més els automobilistes xilens tindran més experiència per a manejar a velocitats de 120 km / h, però per ara la mantindrien a 100 km / h".

Com pots adonar-te aquí s'ha autoritzat l'augment de velocitat en autopistes a 120 Km / h amb una sèrie d'arguments contraris d'experts.


En relació a límits de velocitat en zona urbana a Xile, en carrers: 40 kph, en avingudes: 60 kph. Però alguns creuen que perquè van augmentar la velocitat a les autopistes a 120 kph poden augmentar la velocitat urbana a avingudes a 80 kph

L'altre que no s'han considerat són els grans anuncis publicitaris que hi ha a les carreteres amb figures de dones en vestit de bany o llenceria, cosa que el considero un escàndol perquè distreuen als conductors i pot produir un accident. I no exagero ..

Jaume C. i B. ha dit...

El límit en les autopistes i autovies és per defecte 120km/h, però alguns trams tenen límitacions inferiors a aquesta velocitat. En el cas de les autopistes i autovies dels voltants de Barcelona el límit està situat a 80 km/h.
Si superes aquests límits et multen però a més de la multa si superes una velocitat superior als 130 en autovies i 150 en autopistes et treuen punts del carnet de conduir.
En les ciutats la velocitat màxima és en principi de 50 km/h, excepte en algunes zones que la velocitat es limita a 30.
Aquí a més d'aquests anuncis també hi ha siluetes de toros immensa d'una coneguda marca de brandy espanyola dels que hi ha un a cada província espanyola amb l'excepció de Girona, i les altres que hi ha Catalunya han patit actes vandàlics.

Patric ha dit...

- Acabo de llegir que a Xile, a finals de juny, el govern va enviar un projecte llei per inmplementar la llicència de conduir amb puntuacions, cada conductor tindrà un puntuació inicial de 12 punts, que es descomptaran segons les infraccions del trànsit que cometin. El nou text legal proposa dràstiques sancions per als qui manegen en estat d'ebrietat, sota la influència de l'alcohol o de drogues, i / o excés de velocitat. Així mateix els que no tinguin multes en dos anys, després d'haver comès delictes, recuperaran la puntuació.

- Crec que 130 o 150 kph que és molta velocitat en una autopista.

- Alguns mereixerien els prenguessin el carnet de conduir.
- D'acord, crec que aquests límits de velocitat depenen dels llocs on fa servir la gent. Crec que els rètols en el camí són distractives però crec que és difícil que no existeixin.

Jaume C. i B. ha dit...

A Alemanya hi ha algunes autopistes sense limitació de velocitat. Jo no veig que 130 o 150 sigui una velocitat excessiva si l'autopista és bona. De totes maneres a Espnya el límit màxim és de 120.