6 de febr. 2009

Rajoy emprenya als pepers de Madrid / Comissió dels espies

Rajoy emprenya als pepers de Madrid
Rajoy des de Barcelona va dir que creia en l'existència dels dossiers del cas dels espies del PP i això no ha agradat gens en el PP de Madrid que no entenen que Rajoy cregui en uns dossiers que ell diu no haver vist. Els pepers estan preocupats per la repercussió que l'assumpte dels dossiers pugui tenir en les campanyes electorals d'Euskadi i Galícia.
Rajoy enfada a los peperos de Madrid

Rajoy desde Barcelona dijo que creía en la existencia de los dossiers del caso de los espías del PP y eso no ha gustado nada en el PP de Madrid que no entienden que Rajoy crea en unos dossiers que él dice no haber visto. Los peperos están reocupados por la repercusión que el asunto de los dossiers pueda tener en las campañas electorales de Euskadi y Galicia.

Comissió dels espies

Avui comença a la Comunitat de Madrid la comissió d'investigació en l'Assemblea de Madrid per treure l'entrellat de l'assumpte dels dossiers. Des del PP s'ha advertit que no permetran que la comissió es converteixi en un circ. De moment es tracta d'un vodevil. Esperanza Aguirre diu que la investigació demostrarà la innocència de la Comunitat de Madrid. La Comunitat de Madrid ni es culpable ni és innocent. No és això el que la comissió ha de demostrar. Es tracta de treure l'aigua clara del vodevil dels espies i no de muntar una comissió per embolicar encara més aquest embolic de manera que l'assumpte passi a l'oblit que és el que sembla que vol que passi el PP.

Comisión de los espías
Hoy comienza a la Comunidad de Madrid la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para sacar el intríngulis del asunto de los dossiers. Desde el PP se ha advertido de que no permitirán que la comisión se convierta en un circo. De momento se trata de un vodevil. Esperanza Aguirre dice que la investigación demostrará la inocencia de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ni se culpable ni es inocente. No es eso la que la comisión demostrará. Se trata de sacar el agua clara del vodevil de los espías y no de montar una comisión por enredar aún más este lío de manera que el asunto pase al olvido que es lo que parece que quiere que pase el PP.