25 de febr. 2009

Carta oberta a Mariano Rajoy

Carta oberta a Mariano Rajoy
Ha dimitit el ministre Bermejo. Ara li toca moure fitxa al líder del Partit Popular. No em refereixo a demanar més dimissions, em refereixo a que el senyor Rajoy ha de començar a fer neteixa en el Partit Popular. Si no ho fa es converteix en còmplice dels corruptes als quals fins ara ha protegit.Fer fora els corruptes del PP no li farà mal al PP, de cara a la seva imatge externa serà una mostra que alguna cosa ha canviat en el PP. Si no fa res donarà la raó a aquells que creiem que el PP està podrit fins a la medul·la.Ja no té cap excusa - Bermejo - darrera de la que amagar-se fent cridòria per amagar el veritable assumpte que és la corrupció galopant del Partit Popular.Desconec si vostè no ha estat capaç d'impedir la corrupció en el PP, si l'ha vist però ha preferit mirar cap a una altra banda per no haver d'enfrontar-se a qui realment dirigeix el partit o simplement no s'entera de res, però ara se li està dient amb una claredat enlluernadora: el seu partit bull de corrupció, d'un nivell de corrupció propi d'un partit únic d'una repúbica bananera. Totes són possibilitats que li haurien de preocupar, la seva obligació és donar exemple, i ara no l'està donant, no està donant bon exemple, està dient que robar diners públics està be. No ho diu de paraula, potser no ho pensa, però ho diu donant protecció als corruptes.El PP va guanyar les eleccions de 1996 llençant acusacions contra el PSOE, ara li toca demostrar, no que estan nets perquè és evident que els nivells de corrupció en el PP són escandalosos, si no que estan disposats a donar exemple netejant de corruptes el PP, però veig que lluny de fer-ho han decidit fer soroll.Agafi l'escombra, senyor Rajoy, agafi l'escombra i neteji el seu partit, i deixi de cridar contra tothom.
Carta abierta a Mariano Rajoy
Ha dimitido el ministro Bermejo. Ahora le toca mover ficha al líder del Partido Popular. No me refiero a pedir más dimisiones, me refiero a que el señor Rajoy empiece a hacer limpieza en el Partido Popular. Si no lo hace se convierte en cómplice de los corruptos a los cuales hasta ahora ha protegido.Echar a los corruptos del PP no le hará daño al PP, de cara a su imagen externa será una muestra que alguna cosa ha cambiado en el PP. Si no hace nada dará la razón a aquellos que creemos que el PP está podrido hasta la médula.Ya no tiene ninguna excusa - Bermejo - detrás de la que
esconderse armando jaleo para esconder el verdadero asunto que es la corrupción galopante del Partido Popular.Desconozco si usted no ha sido capaz de impedir la corrupción en el PP, si lo ha visto pero ha preferido mirar hacia otra parte para no tener que enfrentarse a quien realmente dirige el partido o simplemente no se entera de nada, pero ahora se le está diciendo con una claridad deslumbradora: su partido hierve de corrupción, de un nivel de corrupción propio del partido único de una repúbica bananera. Todas son posibilidades que le deberían preocupar, su obligación es dar ejemplo, y ahora no lo está dando, no está dando buen ejemplo, está diciendo que robar dinero público está bien. No lo dice de palabra, quizá no lo piensa, pero lo dice dando protección a los corruptos.El PP ganó las elecciones de 1996 lanzando acusaciones contra el PSOE, ahora le toca demostrar, no que están limpios porque es evidente que los niveles de corrupción en el PP son escandalosos, si no que están dispuestos a dar ejemplo limpiando de corruptos el PP, pero veo que lejos de hacerlo han decidido hacer ruido.Coja lo escoba, señor Rajoy, coja lo escoba y limpie su partido, y deje de gritar contra todos.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Em sembla bé la teva carta oberta o cridat al màxim dirigent del PP, Mariano Rajoy, per a que es preocupi de la corrupció que ha aparegut a l'interior d'aquest partit.

Un partit important, que té tants electors i que al costat del PSOE reuneixen el 80% de la votació dels espanyols, no pot tenir tant escàndol en el seu interior. Crec que la gent que vota per ells mereix respecte i que els principis que declaren han de ser respectats. La gent corrupta no ha de ser militant d'aquest partit i de cap altre.

Jaume C. i B. ha dit...

La realitat demostra que el PP dóna protecció a tota mena de corruptes.