12 de febr. 2009

Aznar, despatxat de la feina

La crisi és més greu del que ens pensavem. Que es quedessin sense feina els treballadors de la Nissan estava dins del que tothom s'esperava. Que són 2000 pencaires més a la cua de l'atur?. Allò era una crisi de merda. Perquè preocupar-nos?. La crisi però és molt més greu del que ens creiem. Centaurus Capital, un fons britànic de capital risc ha despatxat a José María Aznar que treballava allà d'assessor. Ara s'entén el perquè de la crisi, si aquest era un dels consellers ara s'entén la gravetat de la crisi. Han trigat molt a despatxar-lo, ens haurien estalviat moltes coses. No patiu per ell, té altres feines molt ben remunerades i si no que l'ajudin tots aquests amics que van fer-se d'or durant el seu govern, aquells que no siguin condemnats per corruptes o corruptors, és clar.

La crisis es más grave del que nos pensábamos. Que se quedasen sin empleo los trabajadores de la Nissan estaba dentro de lo que todo el mundo se esperaba. ¿Que son 2000 trabajadores más en la cola del paro?. Aquello era una crisis de mierda. ¿Para que preocuparnos?. La crisis, sin embargo, es mucho más grave del que nos creemos. Centaurus Capital, un fondo británico de capital riesgo ha despedido a José María Aznar que trabajaba allí de asesor. Ahora se entiende el porqué de la crisis, si este era uno de los consejeros ahora se entiende la gravedad de la crisis. Han tardado mucho en despedirlo, nos habrían ahorrado muchas cosas. No sufráis por él, tiene otros empleos muy bien remunerados y si no que le ayuden todos estos amigos que se hicieron de oro durante su gobierno, aquellos que no sean condenados por corruptos o corruptores, está claro.