6 de febr. 2009

Marcial Maciel i els Legionaris de Crist

Marcial Maciel i els Legionaris de Crist
Marcial Maciel era un capellà mexicà que va fundar la ultraconservadora orde dels Legionaris de Crist de qui ara s'ha sabut que no n'era tant exemplar com hauria d'haver estat. Sembla que aquest conservador a ultrança va tenir una amant amb la qual va tenir un fill. El representant a Roma d'aquest orde va dir: "Estem sorpresos, entristits i desconcertats. No podem negar l'existència d'aquests fets, però no volem entrar en més detalls per respecte a la privacitat de les persones afectades". Aquest escàndol s'uneix a les acusacions també contra Maciel per haver-hi comés abusos sexuals contra joves seminaristes per la qual va ser obligat a renunciar a qualsevol "ministeri públic". A Espanya els Legionaris de Crist conten entre els seus membres "il·lustres" a Ana Botella i els exministres pepers Ángel Acebes i José María Michavila.
Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo
Marcial Maciel era un capellán mexicano que fundó la ultraconservadora orden de los Legionarios de Cristo de quien ahora se ha sabido que no era tanto ejemplar como debería haber estado. Parece que este conservador a ultranza tuvo una amante con la que tuvo un hijo. El representante en Roma de este orden dijo: "Estamos sorprendidos, entristecidos y desconcertados. No podemos negar la existencia de estos hechos, pero no queremos entrar en más detalles por con respecto a la privacidad de las personas afectadas". Este escándalo se une a las acusaciones también contra Maciel por haber cometido abusos sexuales contra jóvenes seminaristas por la que fue obligado a renunciar a cualquiera "ministerio público". En España los Legionarios de Cristo cuentan entre sus miembros "ilustres" a Ana Botella y los exministros peperos Ángel Acebes y José María Michavila.