18 de febr. 2009

La pudor de la corrupcióLa pudor de la corrupció

Tot i que no tinc les dades en les meves mans estic segur que la venda de màscares antigas ha augmentat ja que la ferum de corrupció del PP ja comença a ser insuportable. Un altre remei més econòmic és fer servir una pinça d'estendre la roba posada al nas. Malgrat que crec que aquest assumpte haurà quedat en l'oblit d'aquí a un mes ja que sembla que afecta nivells molt alts en el PP i que ni al PSOE l'interessa acabar amb el PP, per tant crec que serà el PSOE des del govern qui taparà les vergonyes corruptes del PP. L'assumpte de la corrupció ja toca a Aznar, ja que quasi tots els implicats en la trama de corrupció van assistir al casament de la filla d'Aznar. Tot i que va ser un casament amb molts convidats ningú va a una d'aquestes cerimònies si no està convidat, i no es convida a ningú que no sigui parent, amic o es tinguin negocis en comú amb la família dels nuvis. Se m'ha entés o ho haig de dir més clar?.


El tufo de la corrupción

Aunque no tengo los datos en mis manos estoy seguro de que la venta de máscaras antigás ha aumentado ya que el tufo de corrupción del PP ya empieza a ser insoportable. Otro remedio más económico es usar una pinza de tender la ropa puesta en la nariz. A pesar de que creo que este asunto habrá quedado en el olvido de aquí a un mes ya que parece que afecta niveles muy altos en el PP y que ni al PSOE lo interesa acabar con el PP, por lo tanto creo que será el PSOE desde el gobierno quien tapará las vergüenzas corruptas del PP. El asunto de la corrupción ya toca a Aznar, ya que casi todos los implicados en la trama de corrupción asistieron a la boda de la hija de Aznar. Aunque fue una boda con muchos invitados nadie va a una de estas ceremonias si no está convidado, y no se convida a nadie que no sea pariente, amigo o se tengan negocios en común con la familia de los novios. ¿Se me ha entendido o lo tengo que decir más claro?.