6 de febr. 2009

El PP veu un contuberni basquista en la reducció de tropes a Euskadi

El PP veu un contuberni basquista en la reducció de tropes a Euskadi
La decisió del govern espanyol de retirar una part dels efectius de l'exèrcit espanyol d'Euskadi és considerada per la (ultra)dreta política i mediàtica com part d'una ofensiva nacionalista. L'odi del PP i dels seus mitjans afins contra Euskadi els fa veure fantasmes nacionalistes en una decisió que surt del govern central, que és l'únic que pot decidir en aquesta matèria Seria d'agrair a PP i a tots els nacionalistes espanyols que no es deixin controlar per la seva bascofòbia que els fa dir disbarats que ells saben que són absurds i falsos. Per ser demagogs, senyors nacionalistes espanyols del PP i afins, s'ha de ser intel·ligent, i vostés no ho són. Que els seus parroquians se'ls creguin pot dir que el nivell intel·lectual dels votants del PP deixa molt que desitjar, és molt baix, vull dir que són tontos. El president del PP d'Àlaba ha afirmat que aquesta retirada de tropes d'Euskadi "forma part de l'entreguisme del Govern (central) als nacionalistes i de la fulla de ruta de l'acord ja segellat amb el PNB". Continua afirmant aquest personatge que "ja hem vist moltes cessions, vàries d'elles com la que afecta l'Ertzaintza o a les competències en I+D+I durant les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat". Quin exercici de demagògia més barroer. En el PP cada dirigent que substitueix a un altre intenta ser tant o més demagog que el seu predecessor amb la peculiaritat que el que si que acostuma a succeir és que són més curts de gambals que el seu predecessor.
-----
El PP ve un contubernio vasquista en la reducción de tropas en Euskadi
La decisión del gobierno español de retirar una parte de los efectivos del ejército español de Euskadi es considerada por la (ultra)derecha política y mediática como parte de una ofensiva nacionalista. El odio del PP y de sus medios afines contra Euskadi les hace ver fantasmas nacionalistas en una decisión que sale del gobierno central, que es el único que puede decidir en esta materia Sería de agradecer a PP y a todos los nacionalistas españoles que no se dejen controlar por su vascofobia que les hace decir disparates que ellos saben que son absurdos y falsos. Para ser demagogos, señores nacionalistas españoles del PP y afines, se tiene que ser inteligente, y ustedes no lo son. Que sus parroquianos les crean puede decir que el nivel intelectual de los votantes del PP deje mucho que desear, es muy bajo, quiero decir que son tontos. El presidente del PP de Álava ha afirmado que esta retirada de tropas de Euskadi "forma parte del entreguismo del Gobierno (central) a los nacionalistas y de la hoja de ruta del acuerdo ya sellado con el PNV". Continúa afirmando este personaje que "ya hemos visto muchas cesiones, varias de ellas como la que afecta a la Ertzaintza o a las competencias en I+D+I durante las negociaciones de los presupuestos generales del Estado". Que ejercicio de demagogia más fulero. En el PP cada dirigente que sustituye a otro intenta ser tanto o más demagogo que su predecesor con la peculiaridad que lo que si que acostumbra a suceder es que son más cortos de entendimiento que su predecesor.