9 de febr. 2009

Galleguistes versus espanyolistes

Galleguistes versus espanyolistes
Una manifestació galleguista va acabar amb vuit detinguts quan protestaven contra una manifestació espanyolista que es feia en contra de la llengua gallega organitzada pel Col·lectiu Galicia bilingüe del que formen part dirigents del PP i d'UPyD de Rosa Díez, que hi va ser present. PP, UPyD i C's - que en aquest cas no hi eren - demostren el seu espanyolisme mostren la seva falta de respecte cap a les altres llengües que no són la castellana. Esperem que aquesta púrria no arribin mai a governar perquè són un perill per a la convivència. És evident que a Espanya això de l'Espanya plurilingüe que tant prediquen alguns no se la creuen ni els que la prediquen. Aquesta púrria - PP, UPyD i C's - que pretenen passar per defensors del bilingüisme l'única llengua que defensen és la castellana però a més ataquen els models de convivència que els defensors del català, el basc i el gallec han construit malgrat un Estat castellanitzador i castellanista.

Galleguistas versus españolistas
Una manifestación galleguista acabó con ocho detenidos cuando protestaban contra una manifestación españolista que se hacía en contra de la lengua gallega organizada por el Colectivo Galicia bilingüe del que forman parte dirigentes del PP y de UPyD de
Rosa Díez, que estuvo presente. PP, UPyD y C s - que en este caso no estaban - demostrando su españolismo muestran su falta de respeto hacia las otras lenguas que no son la castellana. Esperemos que esta chusma no llegue nunca a gobernar porque son un peligro para la convivencia. Es evidente que en España eso de la España plurilingüe que tanto predican algunos no se la creen ni los que la predican. Esta chusma - PP, UPyD y C s - que pretenden pasar por defensores del bilingüismo la única lengua que defienden es la castellana pero además atacan a los modelos de convivencia que los defensores del catalán, el vasco y el gallego han construido a pesar de un Estado castellanizador y castellanista.