6 de febr. 2009

Una visita incòmoda per a Rouco / El Papa "ignorava" l'antisemitisme de Williamson

Una visita incòmoda per a Rouco
El secretari d'Estat del Vaticà Tarcisio Bertone està visitant Espanya. Bertone va entrevistar-se amb la vicepresidenta del Govern espanyol amb qui van parlar de temes com la propera regulació de l'avortament o l'assignatura d'educació per la ciutadania. La vicepresidenta del govern va dir que encara que no retirarà cap dels projectes en marxa tampoc pensa tallar relacions amb el Vaticà. Sembla que en la Conferència Episcopal Espanyola no estan gaire contents amb aquesta visita i encara menys amb una foto del president del govern espanyol Rodríguez Zapatero i el secretari d'Estat vaticà Bertone que des de la CEE es considera la imatge de l'entesa entre el Vaticà i el "laïcisme radical" de Zapatero. Bertone va fer ahir una conferència sobre drets humans davant de 60 bisbes espanyols. Dubto molt que a Rouco i companyia els hagi fet gràcia que els recordin que els drets humans existeixen. Rouco està preocupat per la millora de relacions entre el govern espanyol i el Vaticà.
Una visita incómoda para Rouco
El secretario de Estado del Vaticano Tarcisio Bertone está visitando España. Bertone se entrevistó con la vicepresidenta del Gobierno español con quien hablaron de temas como la próxima regulación del aborto o la asignatura de educación por la ciudadanía. La vicepresidenta del gobierno dijo que aunque no retirará ninguno de los proyectos en marcha tampoco piensa cortar relaciones con el Vaticano. Parece que en la Conferencia Episcopal Española no están mucho contentos con esta visita y aún menos con una foto del presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero y el secretario de Estado vaticano Bertone que desde la CEE se considera la imagen del entendimiento entre el Vaticano y el "laicismo radical" de Zapatero. Bertone hizo ayer una conferencia sobre derechos humanos ante 60 obispos españoles. Dudo mucho que a Rouco y compañía les haya hecho gracia que les recuerden que los derechos humanos existen. Rouco está preocupado por la mejora de relaciones entre el gobierno español y el Vaticano.
El Papa "ignorava" l'antisemitisme de Williamson
Benet XVI ha al·legat que desconeixia que el bisbe lefebvrià Richard Williamson a qui recentment ha aixecat l'excomunió fos antisemita i negués l'holocaust. Em sorprèn que el Sant Pare no conegui quines són les idees de Williamson, se suposa que qualsevol decisió del Sant Pare hauria d'estar basada en informes. Serà que algú al Vaticà li ha passat informació incompleta.
El Papa "ignoraba" el antisemitismo de Williamson
Benedicto XVI ha alegado que desconocía que el obispo lefebvriano Richard Williamson al que recientemente ha levantado la excomunión fuese antisemita y negase el holocausto. Me sorprende que el Santo Padre no conocí cuáles son las ideas de Williamson, se supone que cualquiera decisión del Santo Padre debería estar basada informes. Será que alguien al Vaticano le ha pasado información incompleta.