22 de febr. 2009

UPyD

UPyD

Al carrer hi ha contenidors on podem tirar les escombraries. En política hi ha partits on va a parar la porqueria política i UPyD n'és un exemple. UPyD ha fitxat a Trias de Bes que va iniciar el seu periple polític a CiU previ pas pel PSUC. Suposo que com que allà no va arribar al lloc on esperava arribar o el van clitxar de seguida i se'n va anar al PP. Ara es presenta a les eleccions europees per UPyD fent un discurs ranci i espanyolista que fa entendre que acabés fora de CiU.Des d'UPyD s'acusa al PNB de finançar a ETA. No toquen ni quarts ni hores però a més si tant segur estan d'això els ultres d'UPyD el que han de fer és anar als tribunals i demostrar-ho. En campanya electoral acostumen a dir-se moltes estupideses però estem arribant a uns nivells on sembla que s'ha perdut el seny. Accepto que en campanya el to pugui ser agressiu però acusar en fals és un delicte greu i una greu irresponsabilitat. UPyD sembla que han decidit fer servir l'agressivitat verbal per amagar les seves grans limitacions. Tractant de confirmar aquesta dada, i l'he confirmat, em trobo amb una altra acusació de col·laboració amb ETA llençada des d'UPyD, en aquest cas dirigida al bisbe de Donosti. Sembla que per a la patuleia aquesta d'UPyD si no ets dels seus ets d'ETA. Aquests partits creats per gent que ha sortit escopetejada d'altres partits perquè ningú els feia cas han anat derivant cap a la ultradreta més rància i espanyolista. Malgrat de maleir els nacionalismes - català i basc - en les declaracions dels dirigents d'UPyD s'ensuma el tuf ranci del nacionalisme espanyol més dretà i franquista.UPyD pot acabar convertint-se en un perill per la convivència i per la democràcia. És una barreja de lerrouxisme i cedisme (CEDA) que pot suposar un perill greu per a tots. El seu discurs intolerant, catalanòfob, bascòfob, espanyolista i certs comportaments autoritaris, a més de certa opacitat interna a l'hora de designar els seus candidats - nomenats a dit per la mateixa Rosa Díez - no és com per estar tranquils si aquesta gent arriben a tenir alguna Quota de poder o recau en les seves mans la formació d'un govern.

UPyD

A la calle hay contenedores donde podemos tirar la basura. En política hay partidos donde va a parar la porquería política y UPyD es un ejemplo. UPyD ha fichado a Trias de Bes que inició su periplo político a CiU previo paso por el PSUC. Supongo que como allí no llegó al lugar donde esperaba llegar o lo calaron enseguida y se fue al PP. Ahora se presenta en las elecciones europeas por UPyD haciendo un discurso rancio y españolista que hace entender que acabase fuera de CiU.Desde UPyD se acusa al PNV de financiar a ETA. No tocan ni cuartos ni horas pero además si tan seguro están de eso los ultras de UPyD lo que deben hacer es ir a los tribunales y demostrarlo. En campaña electoral acostumbran a decirse muchas estupideces pero estamos llegando a unos niveles donde parece que se ha perdido la cordura. Acepto que en campaña el tono pueda ser agresivo pero acusar en falso es un delito grave y una grave irresponsabilidad. UPyD parece que han decidido usar la agresividad verbal para esconder sus grandes limitaciones. Tratando de confirmar este dato, y la he confirmado, me encuentro con otra acusación de colaboración con ETA lanzada desde UPyD, en este caso dirigida al obispo de Donosti. Parece que para la patulea esta de UPyD si no eres de los suyos eres de ETA. Estos partidos creados por gente que ha salido escopeteada de otros partidos porque nadie les hacía caso han ido derivando hacia la ultraderecha más rancia y españolista. a pesar de maldecir los nacionalismos - catalán y vasco - en las declaraciones de los dirigentes de UPyD se huele el tufo rancio del nacionalismo español más derechista y franquista.UPyD puede acabar convirtiéndose en un peligro por la convivencia y por la democracia. Es una mezcla de lerrouxismo y cedismo (CEDA) que puede suponer un peligro grave para todos. Su discurso intolerante, catalanófobo, vascófobo, españolista y ciertos comportamientos autoritarios, además de cierta opacidad interna a la hora de designar sus candidatos - nombrados a dedo por la misma Rosa Díez - no es como por estar tranquilos si esta gente llegan a tener alguna quota de poder o recae en sus manos la formación de un gobierno.