18 de febr. 2009

Jutges en vaga
Jutges en vaga

No es tracta de cap acudit: els jutges estan de vaga. Ells ho justifiquen pels pocs mitjans i de personal que tenen els jutjats però la vaga va anunciar-se després que un jutge fos sancionat per cometre un error deixant en llibertat a un individu responsable d'assassinar una nena. Per si l'administració de justícia no portés prou endarreriment en la celebració de judicis ara s'hi declaren en vaga. Sembla que el col·lectiu dels jutges no tenen dret de vaga. Si els jutges fan vaga és delicte?. I si és delicte qui jutjarà als jutges vaguistes?.

-----


Jueces en huelga

No se trata de ningún chiste: los jueces están de huelga. Ellos lo justifican por los pocos medios y personal que tienen los juzgados pero la huelga se anunció después de que un juez fuese sancionado por cometer un error dejando en libertad a un individuo responsable de asesinar a una niña. Por si la administración de justicia no llevase bastante atraso en la celebración de juicios ahora se declaran en huelga. Parece ser que el colectivo de los jueces no tienen derecho de huelga. ¿Si les jueces hacen huelga es delito?. Y si es delito ¿quien juzgará a los jueces huelguistas?

1 comentari:

Patric ha dit...

Nadie juzgará a los jueces huelguistas porque no hay ninguna ley que les prohiba hacer huelga, lo dice el Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo quien ha dicho que " llevará un proyecto de ley al Congreso para que se regule si los jueces tienen derecho o no a hacer huelga".