4 de febr. 2009

Hamàs i l'ajut humanitari

La policia d'Hamas va robar ajut humanitari d'un magatzem de Nacions Unides pistola en ma. I això ho va fer la policia d'Hamas. Que deuen fer els delinqüents d'Hamas?. Oblidava que són els mateixos. Ja era hora que Nacions Unides deixés de defensar a Hamas i a callar davant de les activitats d'aquest grup terrorista que controla la Franja de Gaza. Greu em sembla també el fet que entre l'ajut humanitari hi haguessin uniformes de camuflatge. Això és el que s'ha trobat. Aneu a saber si entre els altres enviaments d'ajut humanitari hi havia armes i explosius. I jo que creia que l'ajut humanitari eren aliments, roba i aliments. Ara sembla que ser humanitari és equipar a una banda terrorista. Com canvien els temps.
La policía de Hamás robó ayuda humanitaria de un almacén de Naciones Unidas pistola en mano. Y eso lo hizo la policía de Hamás. ¿Que deben hacer los delincuentes de Hamás?. Olvidaba que son los mismos. Ya era hora que Naciones Unidas dejase de defender a Hamás y callarse ante las actividades de este grupo terrorista que controla la Franja de Gaza. Grave me parece también el hecho de que entre la ayuda humanitaria hubiesen uniformes de camuflaje. Eso es el que se ha encontrado. Id a saber si entre los otros envíos de ayuda humanitaria había armas y explosivos. Y yo que creía que la ayuda humanitaria eran alimentos, ropa y alimentos. Ahora parece que ser humanitario es equipar a una banda terrorista. Como cambian los tiempos.


Policia d'Hamàs roba Ajut Humanitari d'un magatzem de la unrwa
per Hana Levi Julian
(IsraelNN. com)
La policia d'Hamas assaltà un magatzem de distribució de la unrwa (United Nations Relief and Works Agency) en el campament de la platja de Gaza el dimarts, el robatori de milers de mantes i centenars de paquets d'aliments a punta de pistola del personal local. "Això va tenir lloc després que els funcionaris de la unrwa s'havia negat a lliurar l'ajuda humanitària al Ministeri d'Afers Socials d'Hamas", va explicar Chris Gunnes, portaveu de la unrwa amb seu a Jerusalem . "La policia posteriorment van irrompre en el magatzem i es van apoderar de l'ajuda per la força", va dir ell.
L'ajut es distribuirà a cinc famílies de la zona, va dir Gunness, qui li va dir a Israel National News que la policia d'Hamas va agafar 3.500 mantes i 406 paquets d'aliments. "Estàvem allà, i hem tractat d'aturar-los, però ells estaven armats i nosaltres no", va dir, afegint: "És un fet molt greu. Condemnem en els termes més enèrgics i exigim que l'ajuda es retorni immediatament . "No és la primera vegada que els terroristes d'Hamas han robat els subministraments d'ajut humanitari", segons les FDI, però Gunness manté que mai abans havien robat a la UNRWA. "És la primera vegada que el nostre ajut ha estat confiscat", va dir. També operen altres grups de les Nacions Unides a Gaza. L'agència ha distribuït unes 50.000 mantes i 12.000 paquets d'aliments a Gaza fins a la data. "Malgrat que es tractava d'una quantitat relativament petita", va dir Gunness, "però aquest no és el punt." Va afegir que l'Organisme té un estricte sistema de vigilància de la prestació de l'ajuda per garantir que la seva ajuda només arriba als beneficiaris. "Els nostres funcionaris sobre el terreny supervisen el lliurament del nostre ajut i prenen totes les mesures possibles per evitar la seva desviació", diu Gunness. L' ajut distribuït per la unrwa i altres organitzacions internacionals és per als milers de residents pobres que no tenen llar des del final de l'Operació plom fos de les FDI, i que han lluitat sota les dures condicions que han existit des que Hamàs van prendre el control de la regió el juny de 2007.
Policía de Hamás roba Ayuda Humanitaria Almacén de la UNRWA por Hana Levi Julian
(IsraelNN. como) La policía de Hamas asalto un almacén de distribución de la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) en el campamento de la playa de Gaza el martes, el robo de miles de mantas y cientos de paquetes de alimentos a punta de pistola del personal local. "Esto tuvo lugar después de que los funcionarios de la UNRWA se había negado a entregar la ayuda humanitaria en el Ministerio de Asuntos Sociales de Hamas", explicó Chris Gunner, portavoz de la UNRWA con sede en Jerusalén. "La policía posteriormente irrumpieron en el almacén y se apoderaron de la ayuda por la fuerza", dijo él. La ayuda se distribuirá en cinco familias de la zona, dijo Gunness, quien le dijo a Israel National News que la policía de Hamas tomó 3.500 mantas y 406 paquetes de alimentos. "Estábamos allí, y hemos tratado de detenerse, pero ellos estaban armados y nosotros no", dijo, añadiendo: "Es un hecho muy grave. Condenamos en los términos más enérgicos y exigimos que la ayuda se devuelva inmediatamente. "No es la primera vez que los terroristas de Hamas han robado los suministros de ayuda humanitaria", según las FDI, pero Gunness mantiene que nunca antes habían robado a la UNRWA. "Es la primera vez que nuestra ayuda ha sido confiscado ", dijo. También operan otros grupos de las Naciones Unidas en Gaza. La agencia ha distribuido unas 50.000 mantas y 12.000 paquetes de alimentos en Gaza hasta la fecha." Aunque se trataba de una cantidad relativamente pequeña ", dijo Gunness, "pero este no es el punto." Añadió que el Organismo tiene un estricto sistema de vigilancia de la prestación de la ayuda para garantizar que su ayuda sólo llega a los beneficiarios. "Nuestros funcionarios sobre el terreno supervisan la entrega de nuestra ayuda y toman todas las medidas posibles para evitar su desviación ", dice Gunness. La ayuda distribuido por la UNRWA y otras organizaciones internacionales es para los miles de residentes pobres que no tienen hogar desde el final de la operación plomo fuera de las FDI, y que han luchado bajo las duras condiciones que han existido desde que Hamás tomaron el control de la región en junio de 2007.
Descobreixen una càrrega d'uniformes de camuflatge d'Hamas entre l'ajuda humanitària que anava a Gaza
AJN .- El revelar un portaveu de les Forces de Defensa d'Israel, comandant Avi ofan, qui va precisar que les caixes deien "roba de treball". Mitjançant una conferència de premsa en línia per a Amèrica Llatina a la qual va tenir accés l'Agència Jueva de Notícies, el portaveu va confirmar que les caixes anaven en un carregament d'ajuda humanitària. La notícia va ser coneguda hores després que l'ONU decidís retirar al seu personal de la Franja de Gaza a causa de la mort d'un xofer d'un camió. Les Forces de Defensa d'Israel (IDF per la seva sigla en anglès) va desbaratar avui un carregament d'uniformes de camuflatge d'Hamàs que es va intentar ingressar a la Franja de Gaza a través dels camions que transporten ajut humanitari per als palestins.En una conferència de premsa en línia a la qual va tenir accés l'Agència Jueva de Notícies (AJN), el portaveu de la IDF, comandant Avi ofan, va denunciar que "en el pas Kerem Shalom trobem un enviament de milers d'uniformes de camuflatge de l'Hamas en caixes deien 'roba de treball ' "." Jo personalment no entenc quin tipus de roba de treball era. Això no ha ingressat a la Franja. Tot i que obrim els passos per al subministrament, es fa ús d'aquest per fer ingressar uniformes i equips que arribaran a mans d'Hamàs ", va afirmar el militar.Ofan va dir també que" durant aquests dies de combat van ingressar 10 ambulàncies i tot tipus d'equip que les diferents organitzacions internacionals han demanat "com medicaments i aliments. A més," pel pas d'Erez hem permès la sortida de 226 ciutadans estrangers i palestins amb doble nacionalitat". La notícia sobre l'intent d'ingrés d'uniformes per Hamas va ser coneguda hores després que les Nacions Unides suspenguessin tota la seva ajuda humanitària després que denunciés la mort d'un dels seus conductors de camions per un suposat atac de l'Exèrcit d'Israel.

Descubren una carga de uniformes de camuflaje de Hamas entre la ayuda humanitaria que iba a Gaza
AJN.- Lo reveló un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, comandante Avi Ofan, quien precisó que las cajas decían "ropa de trabajo". A través una conferencia de prensa online para América Latina a la que tuvo acceso la Agencia Judía de Noticias, el portavoz confirmó que las cajas iban en un cargamento de ayuda humanitaria. La noticia fue conocida horas después de que la ONU decidiera retirar a su personal de la Franja de Gaza debido a la muerte de un chofer de un camión.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por su sigla en inglés) desbarató hoy un cargamento de uniformes de camuflajes del Hamas que se intentó ingresar a la Franja de Gaza a través de los camiones que transportan ayuda humanitaria para los palestinos.En una conferencia de prensa online a la que tuvo acceso la Agencia Judía de Noticias (AJN), el vocero de la IDF, comandante Avi Ofan, denunció que “en el paso Kerem Shalom encontramos un envío de miles de uniformes de camuflaje del Hamas en cajas decían ‘ropa de trabajo’".“Yo personalmente no entiendo qué tipo de ropa de trabajo era. Eso no ha ingresado en la Franja. A pesar de que abrimos los pasos para el suministro, se hace uso de este para hacer ingresar uniformes y equipos que llegarán a manos de Hamas", afirmó el militar.Ofan dijo también que "durante estos días de combate ingresaron 10 ambulancias y todo tipo de equipo que las distintas organizaciones internacionales han pedido" como medicamentos y alimentos.Además, "por el paso de Erez hemos permitido la salida de 226 ciudadanos extranjeros y palestinos con doble nacionalidad".La noticia sobre el intento de ingreso de uniformes para Hamas fue conocida horas después de que las Naciones Unidas suspendiera toda su ayuda humanitaria luego de que denunciara la muerte de uno de sus conductores de camiones por un supuesto ataque del Ejército de Israel.
COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL
La ONU condena a Hamás por robar ayuda humanitaria en Gaza
4 de febrero de 2009
Un portavoz de la UNRWA ha acusado a la policía de Hamás de robar ayuda humanitaria destinada a la población civil palestina de la Franja de Gaza.
Alrededor de 3.500 mantas y más de 400 paquetes de alimentos fueron confiscados ayer martes del centro de distribución de Beach Camp, en Gaza. El hecho tuvo lugar después de que la UNRWA se negara a gestionar el reparto de la ayuda humanitaria a través del Ministerio de Bienestar Social controlado por Hamás. En respuesta, varios policías del movimiento islamista irrumpieron en el centro y se llevaron por la fuerza estos productos destinados a 500 familias de la zona.
La ONU condenó rotundamente el robo e instó a Hamás a devolver la ayuda inmediatamente. Tanto Israel como la Autoridad Nacional Palestina han hecho público en repetidas ocasiones la apropiación por parte de Hamás de ayuda humanitaria y la interferencia en su distribución a la población civil palestina.
El ministro Isaac Herzog, responsable del gobierno israelí de la ayuda humanitaria en Gaza, insta a que la asistencia humanitaria llegue directamente a los beneficiarios sin la intermediación de Hamás. A pesar de los ataques desde la Franja de Gaza, Israel continuará con sus esfuerzos por aliviar la situación de la población palestina de Gaza.
Para más información:
Departamento de Prensa
Madrid, 4 de febrero de 2009