13 de febr. 2009

Dues propostes desencertades i preocupants del governador del Banc d'Espanya

Dues propostes desencertades i preocupants del governador del Banc d'Espanya
Del governador d'un banc central, en aquest cas el Banc d'Espanya, s'espera que quan faci declaracions ho faci amb seny, no actuant com un llançador de globus sonda o un empresari sense escrúpols. Afirmar que no descarta intervenir alguna entitat bancària afectada pels nivells de morositat per dir a continuació que de moment no cal és crear un dubte. Que ho faci un periodista sensacionalista i bocamoll passi però que sigui el governador del Banc d'Espanya qui digui una cosa i la contrària és inacceptable. L'opinió d'un governador de banc central no són les opinions d'un qualsevol, aquestes opinions poden afegir dubtes en un sistema econòmic que ja està molt tocat. Tampoc és massa raonable que en un país on s'està acomiadant gent a tort i a dret hi hagi declaracions del governador del banc d'Espanya dient que s'ha d'abaratir i flexibilitzar l'acomiadament de treballadors. La Borsa té certa tendència a la histèria i no li cal que als ensurts que té aquests dies el governador del banc d'Espanya li en doni uns quants més.
Dos propuestas desacertadas y preocupantes del gobernador del Banco de España
Del gobernador de un banco central, en este caso el Banco de España, se espera que cuando haga declaraciones lo haga con acierto, no actuando como un lanzador de globos sonda o un empresario sin escrúpulos. Afirmar que no descarta intervenir alguna entidad bancaria afectada por los niveles de morosidad para decir a continuación que de momento no es preciso, es crear una duda. Que lo haga un periodista sensacionalista y bocazas pase pero que sea el gobernador del Banco de España quien diga una cosa y la contraria es inaceptable. La opinión de un gobernador de banco central no son las opiniones de un cualquiera, estas opiniones pueden añadir dudas en un sistema económico que ya está muy tocado. Tampoco es demasiado razonable que en un país donde se está despidiendo gente a diestro y siniestro haya declaraciones del gobernador del banco de España diciendo que hay que abaratar y flexibilizar el despido de trabajadores. La Bolsa tiene cierta tendencia a la histeria y no le es necesario que a los sustos que tiene estos días el gobernador del banco de España le dé unos cuantos más.