22 de febr. 2009

Corrupció i eleccions

Corrupció i eleccions

Ja no tinc cap dubte que si esperem decència i honestedat dels dirigents del PP val més que ens ho traiem del cap. Si alguna vegada han tingut vergonya la poca que els quedava l'han perdut definitivament fa molt de temps. El tema de la cacera ja no dóna més de si però Rajoy està agafat al tema de la cacera per no haver de donar raons dels casos de corrupció del seu partit. Com van fer després de l'atemptat de l'11-M i la derrota electoral del 14-M Rajoy ha estat incapaç de fer neteja i cerca els enemics fora del partit, quan els enemics del PP i els que estan fent mal a la imatge del PP són els corruptes que es mouen per les seus del PP i els municipis i CCAA en mans d'aquest partit com si fos el seu mas particular.El president del govern ha advertit que no permetrà que s'intimidi a jutges o policies que investiguin els casos de corrupció. El PP va amenaçar amb querellar-se contra Garzón si aquest no s'inhibia del cas de corrupció pepera. Rajoy ha respost que el govern ha de garantit la imparcialitat dels jutges i no permetre que vagin a caçar amb ministres. Tots dos han fet aquestes declaracions en el marc de la campanya gallega.Cap dels dos és candidat per tant cap dels dos hauria d'estar fent mitins de campanya, tampoc és el lloc perquè
l'un i l'altre facin campanya amb temes que res tenen a veure amb Galícia. Rajoy faria be de tornar al carrer Gènova, agafar l'escombra i netejar el seu partit de corruptes.
Zapatero hauria de quedar-se a la Moncloa i treballar per trobar solucions a la crisi. Tots dos tenen molta feina i no l'estan fent. Si Rajoy es preocupés més de netejar el seu partit que del que fan els jutges que investiguen la corrupció pepera en el seu temps lliure potser ara no se n'hauria de preocupar que el PP estigui sota sospita.

Corrupción y elecciones

Ya no tengo ninguna duda que si esperamos decencia y honestidad de los dirigentes del PP vale más que nos lo sacamos de la cabeza. Si alguna vez han tenido vergüenza la poca que les quedaba la han perdido definitivamente hace mucho tiempo. El tema de la cacería ya no da más de si pero Rajoy está cogido al tema de la cacería para no tener que dar razones de los casos de corrupción de su partido. Como hicieron después del atentado del 11-M y la derrota electoral del 14-M Rajoy ha sido incapaz de hacer limpieza y busca los enemigos fuera del partido, cuando los enemigos del PP y los que están haciendo daño a la imagen del PP son los corruptos que se mueven por las sedes del PP y los municipios y CCAA en manos de este partido como si fuese su cortijo particular.El presidente del gobierno ha advertido de que no permitirá que se intimide a jueces o policías que investigan los casos de corrupción. El PP amenazó con querellarse contra Garzón si este no se inhibía del caso de corrupción pepera. Rajoy ha respondido que el gobierno ha de garantizar la imparcialidad de los jueces y no permitir que vayan a cazar con ministros. Ambos han hecho estas declaraciones en el marco de la campaña gallega.Ninguno de los dos es candidato por lo tanto ninguno de los dos debería estar haciendo mítines de campaña, tampoco es el lugar para que uno y otro hagan campaña con temas que nada tienen que ver con Galicia. Rajoy haría bien de regresar a la calle Génova, coger lo escoba y limpiar su partido de corruptos. Zapatero debería quedarse en la Moncloa y trabajar para encontrar soluciones a la crisis. Ambos tienen mucha faena y no lo están haciendo. Si Rajoy se preocupase más de limpiar su partido que de lo que hacen los jueces que investigan la
corrupción pepera en su tiempo libre quizá ahora no se tendría que preocupar que el PP esté bajo sospecha.