20 de febr. 2009

L'estratègia del calamar

L'estratègia del calamar
Van afegint-se noms a la llista d'implicats en la trama de corrupció del PP. Noms destacats són Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, i González Pons, el nom del qual apareix en una conversa gravada en una cinta. A Camps li van regalar vestits a mida per valor de 30000€. Rajoy demostra que ha perdut el control del partit definitivament - suposant que l'hagués tingut - i no ha estat capaç de netejar el partit de corruptes. S'agafa al clau roent de la cacera del ministre Bermejo i del jutge Garzón. El ministre Bermejo no va estar gaire encertat ja que ara s'ha sabut que no tenia llicència de caça d'Andalusia. Personalment aquest punt em preocupa poc, ho trobo una estupidesa que s'arregla amb una multa. Voler tapar greus casos de corrupció amb una cacera és absurd. Rajoy demostra poca intel·ligència ja que no ha estat capaç de controlar el seu partit i encara menys impedir els casos de corrupció.Seguim parlant de Camps, de Francisco Camps. Davant les acusacions que ahí posaven en dubte la seva honestedat, el president Camps va decidir sortir envoltat de tot el seu govern i de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, per a dir que ell era un bon home, que tot era un contuberni contra el PP. Com ja he dit abans a Camps li van regalar vestits per valor de 30000€ i va ser l'empresa de Francisco Correa, principal implicat en la trama de corrupció del PP. Camps és un dels cinc aforats imputats en aquesta trama. I ja posats a apoderar-se en el seu profit - pràctica habitual del PP - a Camps no se li va passar cap altra idea que mirar d'apoderar-se de frases de Churchill que defineix "la democràcia com l'estat en què si de matinada truquen és el lleter i que a ell l'han trucat per advertir-lo d'una falsa acusació, d'un procés obert, contra tot un partit". No fem bromes, president Camps, no fem bromes. Les acusacions són contra persones concretes, no contra el Partit Popular. Si, és cert, totes les persones implicades són del PP o tenen relació al PP. De Brecht va adaptar "ahir un regidor, avui un alcalde demà el president d'una comunitat autònoma". El lladrocini intel·lectual també hauria de ser motiu per jutjar algú i més quan se'n fa un ús tant desvergonyit de frases en profit propi.Els dirigents del PP no han tingut mai gaire vergonya però que davant de casos de corrupció surtin
dient animalades i fent-se els ofesos és haver perdut la poca que els quedava. Rajoy ha dit de Francisco Camps que "és un polític honrat" i "un extraordinari dirigent". Rajoy afegeix que Camps està indefens. "Aquest és el concepte de democràcia que tenen alguns representants de la fiscalia". Als delinqüents se'ls deté i se'ls porta davant de la justícia. Res té a veure amb la democràcia que diputats, regidors, alcaldes, presidents de comunitats autònomes que siguin sospitosos de ser corruptes hagin de declarar davant d'un jutge. La democràcia se'n resent i debilita quan els casos de corrupció són molts. I protegir als corruptes si que és debilitar la democràcia. Rajoy va acusar al ministre Bermejo d'anar de cacera "gratis, on està prohibit, sense llicència, i acompanyat de jutges, policies i fiscals" afegint a aquest disbarat un altre més gros: "En altres temps a això li deien dret de pernada". El dret de pernada no era això, el dret de pernada consistia en cardar amb la dóna d'un serf la nit de noces. Seria d'agrair que el senyor Rajoy abans d'obrir la boca s'informéssobre el que parla. Als que no tenim la sort de ser tan ignorants com alguns militants d'alguns partits els disbarats en boca de polítics que aspiren a presidir el govern - cosa que espero que no passi mai - ens posen els pèls de punta.
Annex: El president de la Junta d'Andalusia ha expedientat al ministre Bermejo per caçar sense tenir llicència de la comunitat andalusa. La multa està entre 600 i 4000
euros.
La estrategia del calamar
Van añadiendose nombres a la lista de implicados en la trama de corrupción del PP. Nombres destacados son Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y González Pons, el nombre del que aparece en una conversa grabada en una cinta. A Camps le regalaron trajes a medida por valor de 30000€. Rajoy demuestra que ha perdido el control del partido definitivamente - suponiendo que lo hubiese tenido - y no ha sido capaz de limpiar el partido de corruptos. Se coge al clavo ardiente de la cacería del ministro Bermejo y del juez Garzón. El ministro Bermejo no estuvo muy acertado ya que ahora se ha sabido que no tenía licencia de caza de Andalucía. Personalmente este punto me preocupa poco, lo encuentro una estupidez que se arregla con una multa. Querer tapar graves casos de corrupción con una cacería es absurdo. Rajoy demuestra poca inteligencia ya que no ha sido capaz de controlar su partido y aún menos impedir los casos de corrupción.Seguimos hablando de Camps, de Francisco Camps. Ante las acusaciones que ayer ponían duda su honestidad, el presidente Camps decidió salir rodeado de todo su gobierno y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, para decir que él era un buen hombre, que todo era un contubernio contra el PP. Como ya he dicho antes a Camps le regalaron trajes por valor de 30000€ y fue la empresa de Francisco Correa, principal implicado en la trama de corrupción del PP. Camps es un de los cinco aforados imputados en esta trama. Y ya puestos a apoderarse en su provecho - práctica habitual del PP - a Camps no se le pasó ninguna otra idea que mirar de apoderarse de frases de Churchill que define "la democracia como el estado en el que si de madrugada llaman es el lechero y que a él lo han llamado para advertirle de una falsa acusación, de un proceso abierto, contra todo un partido". No hagamos bromas, presidente Camps, no hagamos bromas. Las acusaciones son contra personas concretas, no contra el Partido Popular. Si, es cierto, todas las personas implicadas son del PP o tienen relación con el PP. De Brecht adaptó "ayer un regidor, hoy un alcalde mañana el presidente de una comunidad autónoma". El latrocinio intelectual también debería ser motivo para juzgar alguien y más cuando se hace un uso tanto desvergonzado de frases en provecho propio.Los dirigentes del PP no han tenido nunca mucho vergüenza pero que ante casos de corrupción salgan diciendo animaladas y haciendose los ofendidos es haber perdido la poca que les quedaba. Rajoy ha dicho de Francisco Camps que "es un político honrado" y "un extraordinario dirigente". Rajoy añade que Camps está indefenso. "Este es el concepto de democracia que tienen algunos representantes de la fiscalía". A los delincuentes se detiene y se lleva ante la justicia. Nada tiene que ver con la democracia que diputados, concejales, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas que sean sospechosos de ser corruptos tengan de declarar ante un juez. La democracia se resiente y debilita cuando los casos de corrupción son muchos. Y proteger a los corruptos si que es debilitar la democracia. Rajoy acusó al ministro Bermejo de ir de cacería "gratis, donde está prohibido, sin licencia, y acompañado de jueces, policías y fiscales" añadiendo a este disparate otro más gordo: "En otro tiempo a eso le decían derecho de pernada". El derecho de pernada no era eso, el derecho de pernada consistía en cardar con la mujer de un siervo la noche de bodas. Sería de agradecer que el señor Rajoy antes de abrir la boca se informara de que habla. A los que no tenemos la suerte de ser tan ignorantes como algunos militantes de algunos partidos los disparates en boca de políticos que aspiran a presidir el gobierno - cosa que espero que no pase nunca - nos ponen los pelos de punta..
Anexo: El presidente de la Junta de Andalucía ha expedientado al ministro Bermejo por cazar sin tener licencia de la comunidad andaluza. La multa está entre 600 y 4000 euros.