7 de febr. 2009

Ira episcopal espanyola / Udols episcopals

Ira episcopal espanyola

La visita de Bertone ha estat vista amb certa preocupació per la COnferència Episcopal Espanyola que no vol cap apropament ni bones relacions entre el Vaticà i el Govern espanyol.

Udols episcopals

Des de les carxofes episcopals el radiopredicador Losantos va dedica ahir els seus udols al cardenal Cañizares que va actuar d'acompanyant del secretari d'Estat vaticà Bertone durant la seva visita i entrevista amb diversos membres del Govern espanyol. Algú va haver d'estirar les orelles al petit aprenent de Queipo de Llano que va haver de demanar disculpes pels seus excessos orals.

-----
Ira episcopal española
La visita de Bertone ha sido vista con cierta preocupación por la conferencia Episcopal Española que no quiere ningún acercamiento ni buenas relaciones entre el Vaticano y el Gobierno español.
Aullidos episcopales
Desde las alcachofas episcopales el radiopredicador Losantos dedicó ayer sus aullidos al cardenal Cañizares que actuó de acompañante del secretario de Estado vaticano Bertone durante su visita y entrevista con varios miembros del Gobierno español. Alguien debió estirar de las orejas al pequeño aprendiz de Queipo de Llano que tubo que pedir disculpas por sus excesos orales.