25 de febr. 2009

Cadena perpètua

Cadena perpètua
L'assassinat d'una noia sevillana ha portat novament a la palestra la petició de la implantació de la cadena perpètua sol·licitada pel pare de la víctima. Quan es produeix un cas tan terrible sempre s'aprofita per a introduir el debat sobre un enduriment de les penes. El pare està en el seu dret de demanar-ho. És el que ha fet després d'una trobada amb el president del govern. Però permeteu-me que digui una cosa respecte d'això. Canviar les lleis en calent té els seus riscos encara que és probable que si que haji d'endurir-se les lleis penals en determinats delictes. També cal dir que potser el problema no sigui la llei, que podria permetre llargues condemnes, sinó la decisió dels jutges que moltes vegades acaben reduint les condemnes a la mínima expressió.
El que en aquest tema em sembla miserable és que des de cert partit s'aprofiti per a fer política quan van tenir en el seu moment 8 anys per a canviar el codi penal i fer el que ara demanen.
Cadena perpetua
El asesinato de una chica sevillana ha traído de nuevo a la palestra la petición de la implantación de la cadena perpetua solicitada por el padre de la víctima. Cuando se produce un caso tan terrible siempre se aprovecha para introducir el debate sobre un endurecimiento de las penas. El padre está en su derecho de pedirlo. Es lo que ha hecho tras un encuentro con el presidente del gobierno. Pero permítanme que diga algo al respecto. Cambiar las leyes en caliente tiene sus riesgos aunque es probable que si que deba endurecerse las leyes penales en determinados delitos. También hay que decir que quizá el problema no sea la ley, que podría permitir largas condenas, sino la decisión de los jueces que muchas veces acaban reduciendo las condenas a la mínima expresión.
Lo que en este tema me parece rastrero es que desde cierto partido se aproveche para hacer política cuando tuvieron en su momento 8 años para cambiar el código penal y hacer lo que ahora piden.