14 de febr. 2009

Caçadors caçats

Caçadors caçats
No és gens correcte que enmig d'una investigació per corrupció al Partit Popular el ministre de justícia Bermejo (PSOE) i el jutge instructor de l'Audiència Nacional Garzón siguin vistos junts o quasi junts practicant una activitat cinegètica. Malgrat que ells diguin que no van tractar de la corrupció del PP sempre pot quedar el dubte. S'ha d'anar amb molta cura per no donar arguments a un partit que ofegat en la seva merda busca alguna cosa a la que agafar-se per sortir de la merda en la que aquest partit s'ha ficat. Vull dir, que el jutge Garzón y el ministre Bermejo no haurien d'haver coincidit en cap lloc ni en cap acte que pogués posar en dubte tot l'assumpte i donar un salvavides a un partit que s'ofega - el Partit Popular - i que veient que cada dia que passa surten noves proves s'ha pres la decisió d'escampar la merda en totes les direccions. Els escarafalls de diversos dirigents del PP per les aficions cinegètiques d'un ministre i d'un jutge no són més que un acte d'hipocresia, cara i poca memòria. Vull recordar que enmig de l'empastifada del Prestige dues de les autoritats principals amb responsabilitats en la matèria es trobaven caçant: Francisco Álvarez Cascos, ministre de Foment, i Manuel Fraga, president de la Xunta de Galícia. Un altre caçador il·lustre resident en l'altiplà castellà va anar a caçar un pobre ós rus borratxo. I no diré el nom però surt en les monedes. La dèria per matar bèsties innocents sembla una plaga estesa en tots els estaments de l'Estat que convindria anar desterrant dels costums polítics.
Cazadores cazados
No es nada correcto que en medio de una investigación por corrupción al Partido Popular el ministro de justicia Bermejo (PSOE) y el juez instructor de la Audiencia Nacional Garzón sean vistos juntos o casi juntos practicando una actividad cinegètica. A pesar de que ellos digan que no trataron de la corrupción del PP siempre puede quedar la duda. Se debe ir con mucho cuidado para no dar argumentos a un partido que ahogado en su mierda busca alguna cosa a la que cogerse para salir de la mierda en la que este partido se ha metido. Quiero decir, que el juez Garzón y el ministro Bermejo no deberían haber coincidido en ningún lugar ni en ningún acto que pudiese poner duda todo el asunto y dar un salvavidas a un partido que se ahoga - el Partido Popular - y que viendo que cada día que pasa salen nuevas pruebas se ha tomado la decisión de extender la mierda en todas las direcciones. Los aspavientos de diversos dirigentes del PP por las aficiones cinegéticas de un ministro y de un juez no son más que un acto de hipocresía, cara y poca memoria. Quiero recordar que en medio de la embadurnada del Prestige dos de las autoridades principales con responsabilidades en la materia se encontraban cazando: Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, y Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia. Otro cazador ilustre residente en la altiplanicie castellana fue a cazar un pobre oso ruso borracho. Y no diré el nombre pero sale en las monedas. La manía de matar bestias inocentes parece una plaga extendida en todos los estamentos del Estado que convendría ir desterrando de las costumbres políticas.