11 de febr. 2009

Eluana ha mort

Eluana ha mort
Eluana ha mort a l'edat de 38 anys després de 17 anys en estat de coma. Va ser desconnectada del sistema d'alimentació assistida fa uns dies.El govern italià amb Berlusconi al capdavant ha intentat impedir que Eluana fos desconnectada. Berlusconi va redactar una llei que el president de la República va negar-se a firmar. Berlusconi ha intentat redactar una llei d'urgència en el Senat per impedir la desconnexió d'Eluana i va ser mentre es discutia el redactat el redactat de la llei quan va arribar la notícia de la seva mort.L'arquebisbe Albert Malcolm Ranjith, secretari de la Congregació per al Cult Diví va amenaçar amb l'excomunió a tot aquell que intervingui en la mort d'Eluana. Això si, després aixequen l'excomunió a qui nega l'assassinat de milions de persones. Incongruències eclesiàstiques.Si s'Eminència no ha estat gens encertat, el vicepresident del Senat italià ha acabat de ficar la pota declarant "Eluana no hi ha mort, ha estat assassinada"Malgrat la mort d'Eluana sembla que Berlusconi pensa seguir en el despropòsit de fer una llei per impedir que es donin altres casos com Eluana, ha amenaçat amb modificar la Constitució italiana per a treure poder al President de la República i amb l'empenta del Vaticà sembla que està dispost a provocar una important crisi institucional d'una gravetat que ni podem imaginar.
Eluana ha muerto
Eluana ha fallecido a la edad de 38 años tras 17 años en estado de coma. Fue desconectada del sistema de alimentación asistida hace unos dies.El gobierno italiano con Berlusconi en el frente ha intentado impedir que Eluana fuera desconectada. Berlusconi redactar una ley que el presidente de la República se negó a firmar. Berlusconi ha intentado redactar una ley de urgencia en el Senado para impedir la desconexión de Eluana y fue mientras se discutía el redactado de la ley cuando llegó la noticia de su mort. El Arzobispo Albert Malcolm Ranjith, secretario de la Congregación para el Cult Divino amenazó con el excomunió en todo aquel que intervenga en la muerte de Eluana. Eso si, después levantan el excomunió a quien niega el asesinato de millones de personas. Incongruencias eclesiàstiques.Si S'Eminència no ha sido nada acertado, el vicepresidente del Senado italiano ha terminado de meter la pata declarando "Eluana no ha muerto, ha sido asesinada "A pesar de la muerte de Eluana parece que Berlusconi piensa seguir en el despropósito de hacer una ley para impedir que se den otros casos como el de Eluana, ha amenazado de modificar la Constitución italiana para restar poder al Presidente de la República y con el apoyo del Vaticano parece que está dispuesto a provocar una importante crisis institucional de una gravedad que ni podemos imaginar.