4 de febr. 2009

Xenofòbia i crisi

Xenofòbia i crisi
La crisi està provocant un augment de la xenofòbia. A la Gran Bretanya s'ha vist en les manifestacions pancartes demanant que els treballs siguin només per als britànics. A Itàlia des de fa mesos el govern italià ha pres mesures obertament racistes i n'anunciat d'altres són impròpies d'un Estat democràtic. A Espanya "va convidar-se als estrangers a tocar el dos" facilitant-los el retorn al seu país. La crisi és greu però és injust dirigir la ira contra els immigrants dels quals moltes empreses s'han servit i no contra aquells que han estat responsables de la crisi per haver-se passat de llestos: els bancs. Que demanen als Estats respectius que els ajudin, alguns han hagut de ser intervinguts perquè la seva desaparició agreujaria la crisi encara més, però aquells bancs que no han estat intervinguts aprofiten els diners rebuts dels seus Estats per tapar els seus forats i no per revitalitzar l'economia. Alguns bancs, com passa a Espanya, anuncien guanys en mig de la crisi però quan se'ls demana que facin el que els toca per moure els diners i concedeixin crèdits tant a empreses com a persones, però no va amb ells.
Xenofobia y crisis
La crisis está provocando un aumento de la xenofobia. En Gran Bretaña se ha visto en las manifestaciones pancartas pidiendo que los trabajos sean sólo para los británicos. En Italia desde hace meses el gobierno italiano ha tomado medidas abiertamente racistas y n'anunciat otros son impropias de un Estado democrático. En España "invitó a los extranjeros a tocar el dos" facilitando el retorno a su país. La crisis es grave pero es injusto dirigir la ira contra los inmigrantes de los que muchas empresas se han servido y no contra aquellos que han sido responsables de la crisis por haberse pasado de listos: los bancos, que piden a los Estados respectivos que les ayuden, algunos han tenido que ser intervenidos porque su desaparición agravaría la crisis aún más, pero aquellos bancos que no han sido intervenidos aprovechan el dinero recibido de sus Estados para tapar sus agujeros y no para revitalizar la economía. Algunos bancos, como ocurre en España, anuncian ganancias en medio de la crisis pero cuando se les pide que hagan lo que les toca para mover el dinero y concedan créditos tanto a empresas como personas, pero no va con ellos.