14 de febr. 2009

Eleccions Euskadi

Eleccions Euskadi
En els processos electorals sembla que tot s'hi val i no hauria de ser així. El Lehendakari Ibarretxe ha comés errors però que han fet els altres dirigents dels altres dos partits rellevants. El PP ha donat a gent com Iturgaiz o Jaime Mayor Oreja, nacionalistes espanyols que poc o res senten aquella terra. Mayor Oreja està a l'Europarlament que amb tots els respectes de ser la Cambra de representació de tots els europeus s'ha convertit en el cementiri de totes les mòmies feixistes espanyoles com Mayor Oreja o Vidal-Quadras. El candidat del PP a les eleccions d'Euskadi ha atacat el nacionalisme d'Ibarretxe i al PSOE per ser responsable de l'augment de l'atur. Això ho diu un nacionalista espanyol que pretén ser el Lehendakari tot i que - com molts dirigents del PP d'Euskadi reconeixen - ni parla ni entén l'euskera. Una pregunta per espanyols: us imagineu que el president del govern espanyol no parlés ni entengués l'espanyol?. Per aquesta raó ningú del PP pot ser Lehendakari, no senten aquella terra com a seva, creuen que es seva en el sentit que només ho creu un ocupant, no com algú del país. Si ens atenem al que han intentat aportar fins ara a Euskadi - crispació - és evident que no són la candidatura més apropiada.Patxi López és el candidat del PSE. Del PSE va sortir la nacionalsta espanyola i fundadora d'UPyD, Patxi López podria convertir-se en el proper Lehendakari i podria ser que ho fes amb el vot del PP. Crec que en aquest cas no ho hauria d'acceptar. Si és Lehendakari ho ha de ser sense el suport del PP.D3M no pot presentar-se, les seves llistes han estat anul·lades per ordre judicial però ells demanen a la gent que se'ls voti igualment. Això implicaria una gran quantitat de vots nuls, l'altre possibilitat és una gran abstenció ja que una part de les opcions electorals, la que representen les llistes de D3M, han quedat sense dret a ser escollits.
Elecciones Euskadi
En los procesos electorales parece que todo se vale y no debería ser así. El Lehendakari Ibarretxe ha cometido errores pero ¿que han hecho los otros dirigentes de los otros dos partidos relevantes?. El PP ha dado a gente como Iturgaiz o Jaime Mayor Oreja, nacionalistas españoles que poco o nada sienten aquella tierra. Mayor Oreja está en el Europarlamento que con todos los respetos de ser la Cámara de representación de todos los europeos se ha convertido en el cementerio de todas las momias fascistas españolas como Mayor Oreja o Vidal-Quadras. El candidato del PP a las elecciones de Euskadi ha atacado el nacionalismo de Ibarretxe y al PSOE por ser responsable del aumento del paro. Eso lo dice un nacionalista español que pretende ser el Lehendakari aunque - como muchos dirigentes del PP de Euskadi reconocen - ni habla ni entiende el euskera. Una pregunta para españoles: ¿os imagináis que el presidente del gobierno español no hablase ni entendiese el español?. Por esta razón nadie del PP puede ser Lehendakari, no sienten aquella tierra como suya, creen que es suya en el sentido que solo lo cree un ocupante, no como alguien del país. Si nos atendemos a lo que han intentado aportar hasta ahora a Euskadi - crispación - es evidente que no son la candidatura más apropiada.
Patxi López es el candidato del PSE. Del PSE salió la nacionalsta española y fundadora de UPyD, Patxi López podría convertirse en el próximo Lehendakari y podría ser que lo hiciera con el voto del PP. Creo que en este caso no lo debería aceptar. Si es Lehendakari debe serlo sin el apoyo del PP.
D3M no puede presentarse, sus listas han estado anuladas por orden judicial pero ellos piden a la gente que les vote igualmente. Eso implicaría una gran cantidad de votos nulos, la otro posibilidad es una gran abstención ya que una parte de las opciones electorales, la que representan las listas de D3M, han quedado sin derecho a ser escogidos.

1 comentari:

Patric ha dit...

De acuerdo, creo que el Lehendakari debe ser una persona que sienta esa tierra como suya y que la persona que los represente hable su propio idioma parece importante.
Tantas discusiones y problemas han habido allí, que me gustaría saber ¿qué es lo que van a votar cuando elijan a una u otra persona? Por ejemplo,si votan por Patxi López ¿qué están votando?
Me imagino que algo importante es ejercer el derecho a votar, en un país donde existe una organización extremista cuya existencia al parecer ha dificultado siempre procedimientos electorales democráticos.