21 de febr. 2009

Garzón i el Partit Popular

Garzón

Garzón ha estat ingressat d'urgència per - segons diuen uns - una crisi d'ansietat - altres - una atac al cor n alguna cosa semblant. Sigui el que sigui el cert és que ha estat ingressat. En el PP deuen estar contents, aquest jutge els té una mica fregits. Va ser qui va instruir la causa contra Pinochet a la que el govern del PP s'oposava i no va dubtar a posar entrebancs. Va instruir la causa contra el franquisme que al PP va posar al límit de l'atac de nervis i ara instrueix la causa contra la corrupció en el PP. Cert és que tanta activitat i en temes tant complexes com aquests - a més d'altres temes que també instrueix Garzón - comporta tensions que poden afectar la salut, però disculpeu-me si sóc malpensat, aquest deteriorament de la seva salut no és dolent pel Partit Popular. No van poder inhabilitar-lo. El sobtat emmalaltiment del jutge Garzón s'ha produït en el moment més propici pel PP. El PP també pot dessitjar que la causa si no s'atura passi al Tribunal Superior de Justícia de Madrid - crec que una altra part de la causa aniria al de TSP de València - així es divideix la causa i també pot succeir que acabi en mans de jutges més dòcils amb el PP o que no es vulguin indisposar amb el PP.

Garzón

Garzón ha sido ingresado de urgencia por - según dicen unos - una crisis de ansiedad - otros - un ataque al corazón o alguna cosa parecida. Sea lo que sea lo cierto es que ha sido ingresado. En el PP deben estar contentos, este juez les tiene algo fritos. Él fue quien instruyó la causa contra Pinochet a la que el gobierno del PP se oponía y no dudó en poner tropiezos. Él instruyó la causa contra el franquismo que al PP le puso al límite del ataque de nervios y ahora instruye la causa contra la corrupción en el PP. Cierto es que tanta actividad y temas tanto complejas como estos - además de otros temas que también instruye Garzón - conlleva tensiones que pueden afectar a la salud, pero disculpadme si soy malpensado, este deterioro de su salud no es malo para el Partido Popular. No pudieron inhabilitarle. El súbito enfermamiento del juez Garzón se ha producido en el momento más propicio por el PP. El PP también puede desear que la causa si no se para pase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid - creo que otra parte de la causa iría al de TSP de Valencia - así se divide la causa y también puede suceder que acabe en manos de jueces más dóciles con el PP o que no se quieran indisponer con el PP.

El PP vol querellar-se contra Garzón

Al PP se li noten els nervis. A només una setmana de les eleccions de Galícia i Euskadi el PP vol aturar com sigui al jutge Garzón, temen que l'assumpte de la corrupció els pugui fer mal. En un partit normal voldrien desempallegar-se dels corruptes i fins el mateix partit els portaria davant d'un tribunal. Si el PP fos un partit normal mirarien de donar una imatge d'honestedat, especialment quan queda només una setmana per a unes eleccions. Però el PP no és un partit normal. Ells donen protecció als corruptes i fan mans i mànigues perquè la causa contra la corrupció del PP no continui. Enlloc de fer fora els corruptes els donen protecció. Ara amenacen a Garzón amb una querella si no s'inhibeix del cas. "Si ens condemna ens querellem contra vostè", pensen. Escoltar els dirigents del PP és cada dia més repugnant. A més del delicte de corrupció i d'altres annexos no entenc com no acusen els dirigents del PP d'obstrucció a la Justícia. Crec que ha estat la vicepresidenta del govern que ha dit que aquestes actitud dels dirigents del PP els faran perdre vots. És probable que si condemnen a tots o a part dels imputats, especialment si hi ha dirigents del PP coneguts en properes eleccions tinguin un cert càstig electoral però si tot aquest assumpte queda en no res, com m'ensumo que succeirà, pot ser positiu electoralment pel PP, per un PP ple de corruptes.

El PP quiere querellarse contra Garzón

Al PP se le notan los nervios. A solo una semana de las elecciones de Galicia y Euskadi el PP quiere parar como sea al juez Garzón, temen que el asunto de la corrupción les pueda hacer daño. En un partido normal querrían desembarazarse de los corruptos e incluso el mismo partido los llevaría ante un tribunal. Si el PP fuese un partido normal mirarían de dar una imagen de honestidad, especialmente cuando queda solo una semana para unas elecciones. Pero el PP no es un partido normal. Ellos dan protección a los corruptos y hacen juegos de manos para que la causa contra la corrupción del PP no continue. En lugar de echar a los corruptos les dan protección. Ahora amenazan a Garzón con una querella si no se inhibe del caso. "Si nos condena nos querellamos contra usted", piensan. Escuchar a los dirigentes del PP es cada día más repugnante. Además del delito de corrupción y de otros anexos no entiendo como no acusan a los dirigents del PP de obstrucción a la Justicia. Creo que ha sido la
vicepresidenta del gobierno que ha dicho que estas actitudes de los dirigentes del PP les harán perder votos. Es probable que si condemnen a tots o a parte de los imputados, especialmente si hay dirigentes del PP conocidos en próximas eleccions tinguen un cierto castigo electoral pero si todo este asunto queda en nada, como me huelo que sucederá, puede ser positivo electoralmente por el PP, para un PP lleno de corruptos.