20 de febr. 2009

Williamson "convidat" a marxar de l'Argentina

Williamson "convidat" a marxar de l'Argentina
El govern argentí ha decidit expulsar al bisbe lefebvrià i negacionista Richard Williamson en els següents termes:"a fer abandonament del país en el termini peremptori de deu dies sota advertència d'expulsió". L'han convidat a marxar educadament però amb fermesa. Sembla que quan va entrar a l'Argentina no va declarar la veritable raó de la seva presència a l'Argentina.
Williamson "invitado" a irse de Argentina
El gobierno argentino ha decidido expulsar al obispo lefebvriano y negacionista Richard Williamson en los siguientes términos:"a hacer abandono del país en el plazo perentorio de diez días bajo advertencia de expulsión". Lo han invitado a marchar educadamente pero con firmeza. Parece que cuando entró a la Argentina no declaró la verdadero razón de su presencia en Argentina.