13 de febr. 2009

Proposta per retirar honors a Franco a l'Ajuntament d'Oviedo

L'any 1934 Franc va ser nomenat fill adoptiu de la ciutat d'Oviedo. Per si algú no ho sap l'any 1934 va ser quan els miners asturians van ser salvatgement reprimits per l'exèrcit espanyol enviat allà per acabar amb una revolta. No dubteu que ho van fer com be sabia fer-ho l'exèrcit espanyol. Qui va donar l'ordre va ser un tal Franc que l'any 1934 va recomanar al govern espanyol l'enviament de tropes a Astúries. Franco va recomanar l'enviament de tropes dels Regulares i de la Legión. Aquestes eren tropes portades des d'Àfrica i conegudes pel seu salvatgisme. L'Ajuntament d'Oviedo va nomenar Franco fill adoptiu de la ciutat per cometre tota mena d'atrocitats. L'any 1964 li van concedir la Medalla d'Or de la Ciutat. No sé si és per assassinats del passat o més recents.
El grup socialista de l'Ajuntament d'Oviedo ha demanat al consistori que es pronuncii sobre la retirada d'aquests honors a Francisco Franco. Segons Manuel Ángel Rodríguez (PSOE) aquesta petició no té res a veure amb la Llei de la Memòria Històrica, és part del procediment per revisar la concessió o retirada de distincions i honors. "S'està parlant de treure distincions a un home que va ser un colpista i va mantenir una opressió durant quasi 40 anys" va declarar l'edil socialista.

El año 1934 Franco fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Oviedo. Por si alguien no lo sabe el año 1934 fue cuando los mineros asturianos fueron salvajemente reprimidos por el ejército español enviado allá para acabar con una revuelta. No dudéis de que lo hicieron como bien sabía hacerlo el ejército español. Quien dio el orden fue un tal Franco que el año 1934 recomendó al gobierno español el envío de tropas a Asturias. Franco recomendó el envío de tropas de los Regulares y de la Legión. Estas eran tropas llevadas desde África y conocidas por su salvajismo. El Ayuntamiento de Oviedo nombró Franco hijo adoptivo de la ciudad por cometer todo tipo de atrocidades. El año 1964 le concedieron la Medalla de Oro de la Ciudad. No sé si es por asesinatos del pasado o más recientes.
El grupo socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha pedido en el consistorio que se pronuncié sobre la retirada de estos honores a Francisco Franco.
Según Manuel Ángel Rodríguez (PSOE) esta petición no tiene nada que ver con la Ley de la Memoria Histórica, es parte del procedimiento para revisar la concesión o retirada de distinciones y honores. "Se está hablando de quitar distinciones a un hombre que fue un golpista y mantuvo una opresión durante casi 40 años" declaró el edil socialista.

1 comentari:

Patric ha dit...

Voy a repetir aquí algo que he dicho antes: Yo creo que todos los honores que una persona recibe en un gobierno que es una dictadura no pueden permanecer en un gobierno que es una democracia; o en una monarquía que no es una dictadura.