13 de febr. 2009

El correu fa coses rares

Sembla que el correu electrònic està fent el tonto. Tres persones m'han dit que m'enviaven un correu i que aquest els tornava. Exceptuant pel fet que m'ho han dit aquestes persones jo no he notat res d'estrany.
Parece que el correo electrónico está haciendo el tonto. Tres personas me han dicho que me enviaban un correo y que este les volvía. Exceptuando por el hecho de que me la han dicho estas personas yo no he notado nada de extraño.