11 de febr. 2009

Li diuen bilingüisme quan volen dir només en castellà

Li diuen bilingüisme quan volen dir només en castellà
Llegeixo en un article de La (sin)Razón una opinió sobre l'incident entre partidaris del gallec (de la llengua gallega) i els de la manifestació en favor del castellà que va succeir a Santiago de Compostel·la. Després d'afirmar que Galícia s'està batasunitzant perquè algú va voler manifestar-se en contra d'una manifestació espanyolista - en defensa del castellà - que segons ells era en favor del bilingüisme demanant urgentment una llei per garantir el coneixement del castellà. Senyors defensors del bilingüisme de pa sucat amb oli, vostés el que defensen és el castellà, no intentin enganyar a persones que no coneixen el tema. Un senyor de Toledo es creu les mentides que vostés diuen però jo visc a Catalunya i els únics bilingües reals som els catalanoparlants. Hi ha molta gent a Catalunya que parla el castellà i no només no parlen en català, tampoc l'entenen malgrat fer 30, 40 o 50 anys que viuen aquí. No han fet cap esforç. Els catalanoparlants, en canvi, tots entenem, parlem i escrivim el castellà. No ens vinguin amenaant amb lleis per imposar el castellà, ja hem patit moltes lleis amb aquesta intenció des de Felip V. Seria bo, que aquests diaris i mitjans que tant defensen el castellà miressin d'aprendre a escriure'l millor i no venir a donar lliçons quan ells no saben ni escriure ni parlar la seva llengua. I sorpén escoltar a tots aquests defensors del bilingüisme sent incapaços de donar exemple. Els bilingüistes de pa sucat amb oli que viuen a Catalunya no entenen el català, els bilingüistes gallecs no entenen el gallec, els bilingüistes bascos no entenen l'euskera. S'ha de tenir molt poca vergonya per pretendre donar lliçons als demés gent que no practica el que predica. I que fa la basca mutada en madrilenya Rosa Díez que no entén ni un bri de l'euskera en una manifestació en defensa d'aquest fals bilingüisme - només castellà -
celebrada a Santiago de Compostel·la?.

Le llaman bilingüismo cuando quieren decir solo en castellano
Leo en un artículo de La (sin)Razón una opinión sobre el incidente entre partidarios del gallego (de la lengua gallega) y los de la manifestación en favor del castellano que sucedió en Santiago de Compostela. Después de afirmar que Galicia se está batasunizando porque alguien quiso manifestarse en contra de una manifestación españolista - defensa del castellano - que según ellos era en favor del bilingüismo pidiendo urgentemente una ley por garantizar el conocimiento del castellano. Señores defensores del bilingüismo de pacotilla, ustedes lo que defienden es el castellano, no intenten engañar a personas que no conocen el tema. Un señor de Toledo se cree las mentiras que ustedes dicen pero yo vivo en Catalunya y los únicos bilingües reales somos los catalanohablantes. Hay mucha gente en Catalunya que habla el castellano y no solo no hablan en catalán, tampoco lo entienden A pesar de hacer 30, 40 o 50 años que viven ahí. No han hecho ningún esfuerzo. Los catalanohablantes, en cambio, todos entendemos, hablamos y escribimos el castellano. No nos vengan amenazando con leyes por imponer el castellano, ya hemos sufrido muchas leyes con esta intención desde Felipe V. Sería bueno, que estos diarios y medios que tanto defienden el castellano intentasen prender a escribirlo mejor y no venir a dar lecciones cuando ellos no saben ni escribir ni hablar su lengua. Y sorprende escuchar a todos estos defensores del bilingüismo siendo incapaces de dar ejemplo. Los bilingüistas de pacotilla que viven en Catalunya no entienden el catalán, los bilingüistas gallegos no entienden el gallego, los bilingüistas vascos no entienden el euskera. Hay que tener muy poca vergüenza para pretender dar lecciones a los demás gente que no practica lo que predica. ¿Y que hace la vasca mutada en madrileña Rosa Díez que no entiende ni una hebra de euskera en una manifestación defensa de este falso bilingüismo - solo castellano - celebrada en Santiago de Compostela?