15 de febr. 2009

Corrupcions

Corrupcions
Tota aquesta història de la corrupció del PP que des de fa uns quants dies omple els diaris va iniciar-se fa un any quan exedils del PP van presentar-se davant de l'Oficina Anticorrupció amb un munt de proves - gravacions i transcripcions d'aquestes gravacions, noms d'algunes persones i empreses - que van fer que s'iniciés tot el procés que ara hem conegut. Les investigacions iniciades per la Unitat de Delictes Econòmics i Financers van anar descobrint un entramat de corrupció realment embolicat: Empreses en l'estranger, en paradisos fiscals i comptes de les que era difícil seguir el rastre fins als seus titulars. i conglomerats d'empreses instrumentals. Un fet curiós és que el principal implicat, Francisco Correa, no tenia cap mania a vantar-se davant d'altres persones sobre els seus èxits i les seves relacions polítiques i influències.
Primer incís: la raó que ara haguem conegut aquest tema és que els investigadors policials s'ensumaven que Correa estava preparant-se per donar-se a la fuga.
De les investigacions s'extreu que els implicats en aquesta trama feia molts anys que ficaven les mans en tota mena d'operacions en ajuntaments i diputacions governats pel PP.
Segon incís: I Rajoy no s'assabentava o no volia assabentar-se de res o encobria aquestes activitats.
Francisco Correa, cervell de la trama de corrupció, sembla que havia fet una gran quantitat d'operacions immobiliàries a Centre-Amèrica i feia molts viatges a Miami. Aquest nivell tant alt de vida de Correa i el fet que des de feia anys Correa no hagués fet la declaració de la renda va fer sospitar als investigadors que hi havia alguna cosa sospitosa. Els policies van investigar els patrimonis de les persones implicades en la trama i van descobrir que el nivell d'ingressos no encaixava amb el sou de regidors municipals o alcaldes.
Tercer incís: On estaven els ultres de Manos Limpias mentre en aquests municipis governats pel PP s'estaven produint aquests casos de corrupció?.
Sembla que a mitjans de juliol, Francisco Correa va fer un viatge a Miami. En un primer moment la policia va esperar el seu retorn que va demorar-se en retornar. Això va fer saltar les alarmes. A més la policia va notar que tots els sospitosos van fer un canvi en les seves converses i van entendre que els implicats en la trama sospitaven que estaven sota investigació. Correa va tornar 5 mesos després per, segons va esbrinar la policia, tancar els assumptes pendents i tornar a marxar cap a l'Amèrica Central. Correa havia demanat la residència a Panamà. Els investigadors davant la possibilitat de fugida van demanar l'ordre de detenció de Correa que va produir-se el divendres.
Corrupciones
Toda esta historia de la corrupción del PP que desde hace alguns días llena los periódicos se inició hace un año cuando exediles del PP se presentaron ante la Oficina Anticorrupción con un montón de pruebas - grabaciones y transcripciones de estas grabaciones, nombres de algunas personas y empresas - que hicieron a que se iniciase todo el proceso que ahora hemos conocido. Las investigaciones iniciadas por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros fueron descubriendo un entramado de corrupción realmente enredado: Empresas en el extranjero, en paraísos fiscales y cuentas de las que era difícil seguir el rastro hasta sus titulares. y conglomerados de empresas instrumentales. Un hecho curioso es que el principal implicado, Francisco Correa, no tenía ninguna manía a vanagloriarse ante otras personas sobre sus éxitos y sus relaciones políticas e influencias.
Primer inciso: la razón de que ahora hayamos conocido este tema es que los investigadores policiales se olfateaban que Correa estaba preparándose para darse a la fuga.
De las investigaciones se extrae que los implicados en esta trama hacía muchos años que metían las manos en todo tipo de operaciones en ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PP.
Segundo inciso: Y Rajoy no se enteraba o no quería enterarse de nada o encubría estas actividades.
Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, parece que había hecho una gran cantidad de operaciones inmobiliarias a América central y hacía muchos viajes a Miami. Este nivel tan alto de vida de Correa y el hecho de que desde hacía años Correa no hubiese hecho la declaración de la renta hizo sospechar a los investigadores que había alguna cosa rara. Los policías investigaron los patrimonios de las personas implicadas en la trama y descubrieron que el nivel de ingresos no encajaba con el sueldo de concejales municipales o alcaldes.
Tercer inciso: ¿Donde estaban los ultras de Manos Limpias mientras en estos municipios gobernados por el PP se estaban produciendo estos casos de corrupción?.
Parece que a mediados de julio, Francisco Correa hizo un viaje a Miami. En un primer momento la policía esperó su retorno pero se demoró en volver. Eso hizo saltar las alarmas. Además la policía notó que todos los sospechosos hicieron un cambio en sus conversaciones y entendieron que los implicados en la trama sospechaban que estaban bajo investigación. Correa volvió 5 meses después para, según averiguó la policía, cerrar los asuntos pendientes y volver a marchar hacia América Central. Correa había pedido la residencia en Panamá. Los investigadores ante la posibilidad de huida pidieron la orden de detención de Correa que se produjo el viernes.