30 de gen. 2009

Un lefebvrià que creu que van existir les cambres de gas però que no mataven

Un lefebvrià que creu que van existir les cambres de gas però que no mataven
Floriano Abrahamowicz és un capellà lefebvrià que accepta que les cambres de gas dels camps d'extermini van existir però afirma que "només eren per desinfectar". Aquestes declaracions s'afegeixen a les del bisbe lefebvrià que negava l'existència de les cambres de gas i que recentment ha estat rehabilitat per Benet XVI. Abrahamowicz va dir: "Sé que les cambres de gas van existir, almenys per desinfectar, però no sé si provocaren morts". Només mataven a tots els que entraven. Es tracta d'unes declaracions irresponsables i de molt mal gust que ofenen a moltes persones que van perdre familiars en els camps d'extermini. L'Església no hauria de donar protecció a negacionistes.
-----
Un lefebvriano que cree que existieron las cámaras de gas pero que no mataban
Floriano Abrahamowicz es un cura lefebvriano que acepta que las cámaras de gas de los campos de exterminio existieron pero afirma que "solo eran por desinfectar". Estas declaraciones se añaden a las del obispo lefebvriano que negaba la existencia de las cámaras de gas y que recientemente ha sido rehabilitado por Benedicto XVI. Abrahamowicz dijo: "Sé que las cámaras de gas existieron, por lo menos para desinfectar, pero no sé si provocaron muertos". Solo mataban a todos los que entraban. Se trata de unas declaraciones irresponsables y de muy mal gusto que ofenden a muchas personas que perdieron familiares en los campos de exterminio. La Iglesia no debería dar protección a negacionistas.