24 de gen. 2009

Consulta popular als barcelonins sobre la Diagonal

Consulta popular als barcelonins sobre la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona proposarà dos projectes per decidir la reforma de la Diagonal. Podran votar tots els barcelonins empadronats de més de 16 anys, fins i tot els estrangers - repeteixo, que estiguin empadronats a la ciutat -. La consulta es presenta aquest gener. L'estiu de 2009 es faran públics els dos projectes. Entre l'octubre de 2009 i el juny de 2010 es farà la consulta ciutadana. De juliol de 2010 a setembre de 2011 es faran les licitacions de les obres. Les obres es faran entre 2011 i 2015. L'alcalde de Barcelona anima a tots els barcelonins a participar. Des d'Esquerra que va ser des d'on va sortir la idea es creu que aquesta consulta enfortirà els lligams dels barcelonins amb la ciutat ja que seran els barcelonins els que decideixin com volen que sigui la ciutat. Es parla d'estendre aquest sistema a d'altres projectes que serien decidits pels ciutadans barcelonins. En el PP critiquen que puguin votar els immigrants. Però escoltats els seus arguments tinc la sensació que no han entés les condicions. La idea és que votin els barcelonins empadronats majors de 16 anys. Quina és la part que el senyor Fernández Díaz no ha entés?. Si no s'està empadronat no es podrà votar.

Consulta popular a los barceloneses sobre la Diagonal
El Ayuntamiento de Barcelona propondrá dos proyectos por decidir la reforma de la Diagonal. Podrán votar todos los barceloneses empadronados de más de 16 años, incluso los extranjeros - repito, que estén empadronados en la ciudad -. La consulta se presenta este enero. El verano de 2009 se harán públicos los dos proyectos. Entre el octubre de 2009 y el junio de 2010 se hará la consulta ciudadana. De julio de 2010 a septiembre de 2011 se harán las licitaciones de las obras. Las obras se harán entre 2011 y 2015. El alcalde de Barcelona anima a todos los barceloneses a participar. Desde Esquerra que fue desde donde salió la idea se cree que esta consulta fortalecerá los lazos de los barceloneses con la ciudad ya que serán los barceloneses los que decidan como quieren que sea la ciudad. Se habla de extender este sistema a otros proyectos que serían decididos por los ciudadanos barceloneses. En el PP critican que puedan votar los inmigrantes. Pero escuchados sus argumentos tengo la sensación que no han entendido las condiciones. La idea es que voten los barceloneses
empadronados mayores de 16 años. ¿Cuál es la parte que el señor Fernández Díaz no ha entendido?. Si no se está empadronado no se podrá votar.