23 de gen. 2009

El Papa perdona a un bisbe negacionista

El Papa perdona a un bisbe negacionista

Benet XVI ha aixecat l'excomunió a la fraternitat de Sant Pius X fundada per l'arquebisbe ultraconservador Marcel Lefebvre. Entre els principals i destacats excomunicats als que Benet XVI ha aixecat l'excomunió està Monsenyor Richard Williamson, un personatge que destaca pel seu antisemitisme i per negar l'existència de les cambres de gas. Monsenyor Williamson va declarar a la televisió sueca: "Crec que no van existir les cambres de gas .. Entre 200.000 i 300.000 jueus van morir en els camps de concentració, però ni un de sol dins de les cambres de gas". Les xifres més contrastades sobre la magnitud del genocidi nazi parlen de sis milions de jueus assassinats. Quan l'entrevistador li diu que les seves paraules són antisemites, Williamson contesta: "Si l'antisemitisme és dolent, és perquè va en contra de la veritat. Quan una cosa és veritable, no és dolent. Jo no estic interessat en la paraula antisemitisme" .. I després es pregunta la gent que raó hi ha per l'ateisme. Si aquests són els ministres de Déu val més ser ateu i que D'eu ens agafi a tots confessats. Amen.

Text en vermell extret de El Periódico de Aragón

El Papa perdona a un obispo negacionista

Benedicto XVI ha levantado la excomunión a la fraternidad de San Pío X fundada por el arzobispo ultraconservador Marcel Lefebvre. Entre los principales y destacados excomulgados a los que Benedicto XVI ha levantado la excomunión está Monseñor Richard Williamson, un personaje que destaca por su antisemitismo y por negar la existencia de las cámaras de gas. Monseñor Williamson declaró a la televisión sueca: "Creo que no existieron las cámaras de gas .. Entre 200.000 y 300.000 judíos murieron en los campos de concentración, pero ni uno de solo dentro de las cámaras de gas". Las cifras más contrastadas sobre la magnitud del genocidio nazi hablan de seis millones de judíos asesinatos. Cuando el entrevistador le dice que sus palabras son antisemitas, Williamson contesta: "Si el antisemitismo es malo, es porque va en contra de la verdad. Cuando una cosa es verdadera, no es malo. Yo no estoy interesado en la palabra antisemitismo" .. Y después se pregunta la gente que razón hay por el ateismo. Si estos son los ministros de Dios vale más ser ateo y que Dios nos
coja a todos confesados. Amén.

Texto en rojo extraído del Periódico de Aragón