16 de gen. 2009

Hamas i Israel

Hamas i Israel
He llegit que han mort més de 1000 palestins dels quals la meitat són civils, això vol dir que l'altre meitat són d'Hamas. Potser l'atac israelià està sent més efectiu si s'han carregat a 500 terroristes tot i que el cost en vides civils és molt alt. No veig, però, que Hamas tingui gaires intencions reals de pau amb Israel perquè continuen llençant míssils contra Israel amb la corresponent resposta de l'exèrcit israelià. Un dirigent d'Hamas des de Damasc ha declarat estar d'acord amb una treva tot i que deixant caure que potser es podria estendre fins i tot a Europa si no es fa amb les seves condicions. Dubto que les seves condicions siguin acceptables per a Israel. Les condicions d'Hamas són que Israel aturi els atacs i obri els accessos a la Franja de Gaza però en les declaracions que he sentit ell no ha dit pas que ells - Hamas - tinguessin intenció d'aturar el llençament de míssils que ha estat la raó principal de la contundent resposta israeliana.

Hamas e Israel
He leído que han muerte más de 1000 palestinos de los cuales la mitad son civiles, eso quiere decir que la otro mitad son de Hamas. Quizá el ataque israelí está siendo más efectivo si se han cargado a 500 terroristas aunque el coste en vidas civiles es muy alto. No veo, sin embargo, que Hamas tenga muchos intenciones reales de paz con Israel porque continúan lanzando misiles contra Israel con la correspondiente respuesta del ejército israelí. Un dirigente de Hamas desde Damasco ha declarado estar de acuerdo con una tregua todo y que dejando caer que quizá se podría extender incluso a Europa si no se hace con sus condiciones. Dudo que sus condiciones sean aceptables para Israel. Las condiciones de Hamas son que Israel paré los ataques y abre los accesos a la Franja de Gaza pero en las declaraciones que he sentido él no ha dicho paso que ellos - Hamas - tuviesen intención de parar el lanzamiento de misiles que ha sido la razón principal de la contundente respuesta israelí.