16 de gen. 2009

Amaratge d'un A320 / "Monarquia comunista" / La crisi del gas rus

Amaratge d'un A320
Un Airbus 320 de la companyia aèria US Airways va fer un amaratge forçós en el riu Hudson, davant de Manhattan. La perícia del pilot va aconseguir que no es produís cap víctima. Tota mena d'embarcacions van ajudar al rescat del passatge i la tripulació. Les primeres hipòtesi afirmen que els motors van rebre l'impacte d'una bandada d'ocells.
Amaraje de uno A320
Un Airbus 320 de la compañía aérea US Airways hizo un amaraje forzoso en el río Hudson, delante de Manhattan. La pericia del piloto consiguió que no se produjese ninguna víctima. Todo tipo de embarcaciones ayudaron al rescate del pasaje y la tripulación. La primera hipótesis afirma que los motores recibieron el impacto de una bandada de pájaros.

"Monarquia comunista"
Kim Jong Il, líder de Korea del Nord, ha escollit el seu tercer fill, Kim Jong Un, com a successor. Es tracta d'un dels països més aïllat del Món i del que menys se sap. Del nou successor se sap molt poca cosa tret que té 25 anys, va estudiar a Berna i poca cosa més.

"Monarquía comunista"
Kim Jong Il, líder de Korea del Norte, ha escogido su tercer hijo, Kim Jong Uno, como sucesor. Se trata de uno de los países más aislado del Mundo y del que menos se sabe. Del nuevo sucesor se sabe muy poca cosa salvo que tiene 25 años, estudió en Berna y poca cosa más.

La crisi del gas rus
Rússia segueix sense obrir l'aixeta del gas i mig Europa es congela. Alguns països de l'Europa de l'Est han hagut de reactivar les seves centrals nuclears per suplir els problemes energètics que el no subministrament del gas que Rússia havia de subministrar a Europa. Rússia segueix fent pagar a Europa l'enfrontament amb Ucraïna.

La crisis del gas ruso
Rusia sigue sin abrir el grifo del gas y medio Europa se congela. Algunos países del Europa del Este han debido reactivar sus centrales nucleares por suplir los problemas energéticos que el no suministro del gas que Rusia debía suministrar en Europa. Rusia sigue haciendo pagar en Europa el enfrentamiento con Ucrania.